maatschappelijke veiligheid

Maatschappelijke veiligheid - Vlhora

http://www.vlhora.be/documenten/Publicaties/visitatierapporten%3E2deronde/20091218_maatschappelijkeveiligheid.pdf

18 dec 2009 ... De visitatie van de opleiding Maatschappelijke veiligheid aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen gebeurde conform de werkwijze ...

Thema Maatschappelijke Veiligheid - TNO

https://www.tno.nl/media/10293/thema_maatschappelijke_veiligheid_2018-2021_activiteitenplan_2018.pdf

2509 JE Den Haag www.tno.nl. T 31 88 866 00 00. TNO-rapport. Meerjarenprogramma 2018-2021. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Activiteitenplan 2018.

Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-625436.pdf

1 nov 2015 ... Verbeterprogramma Maatschappelijke. Veiligheid. Maatregelen OM na onderzoeksrapport commissie Hoekstra naar aanleiding van de zaak ...

Bachelor in de maatschappelijke veiligheid - Vives

https://www.vives.be/sites/default/files/atoms/files/maatschappelijkeveiligheidOA.pdf

opleidingsonderdelen en hoeveel studiepunten (STP) elk opleidingsonderdeel omvat. ECTS-fiche. Via de titel van ieder opleidingsonderdeel kan je doorklikken ...

Onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-791271.pdf

12 mei 2016 ... Onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM. 5 inhou dsop gave. Aanleiding. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft naar ...

Maatschappelijke Veiligheid - IVV Sint-Vincentius

https://www.ivv-gent.be/s17/wp-content/uploads/2017/03/versie-juni-2017-veiligheid-klein.pdf

is de brandweer eerder ... [email protected] ... Kom daarom naar onze jaarlijkse opendeurdag ... Frances Martens, Molenaarsstraat 30, 9000 Gent • Veiligheidsberoepen BSO - Integrale Veiligheid Se-n-Se TSO - 06/2017.

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/screeningen/maatsch_veiligheid_definitieve_versie.pdf

23 april 2015 ... Het studiegebied Maatschappelijke veiligheid heeft geen studierichtingen in de tweede en derde graad secundair onderwijs, enkel een ...

Onderzoeksprogramma 2019 - Thema Maatschappelijke Veiligheid

https://www.tno.nl/media/12715/thema_maatschappelijke_veiligheid_vp-plannen_2019.pdf

TNO heeft de ambitie om met dit VPVM maximale toegevoegde waarde te hebben voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de ...

Maatschappelijke thema's in de klas - Stichting School en Veiligheid

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2015/07/onderzoek-its.pdf

onvoldoende ruimdenkend zijn of dat een thema woede of agressie bij de leerlingen opwekt. ... Hieronder geven we enkele integrale voorbeelden. Deze ant-.

Veiligheid in perspectief - Onderzoeksraad voor Veiligheid

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2019/8/8/ovv_veiligheid_in_perspectief_web.pdf

8 aug 2019 ... Onderzoeksraad voor Veiligheid 2005 – 2012. V e ilig h e id in p e ... Veiligheid in perspectief is gebaseerd op onderzoeken die de Raad sinds ...

Elektrische veiligheid ELEKTRISCHE VEILIGHEID - ESAT - K.U. ...

https://www.esat.kuleuven.be/electa/docs/elektrische_veiligheid

20 feb 2004 ... Werking van een differentieelschakelaar. Opletten: レ Verboden verbruikers in een. IT-net met verschillende aarding op dezelfde differentieel te ...

faq maatschappelijke aspecten - nbb.be

http://www.nbb.be/doc/ts/Products/PaymentSystems/SEPA/FAQ_Maatschappelijke_aspecten_NL.pdf

28 jan 2008 ... invullen van een blanco overschrijvingsformulier. In vergelijking met de huidige situatie dient de consument dan rekening te houden met het ...

maatschappelijke participatie van jongeren - TOR

http://socipc1.vub.ac.be/torwebdat/publications/t2004_20.pdf

Onderzoek, VUB) wensen we hierbij te danken voor de hulp die zij ons ... de vakgroep Sociaal Onderzoek van de VUB. 3 ... onderscheiding worden gekozen.

Maatschappelijke visitatie - Bergopwaarts

https://www.bergopwaarts.nl/media/1069/visitatierapport-bergopwaarts.pdf

De gemiddelde wachttijd in jaren is teruggelopen van 3,0 jaar in 2011 naar 1,6 jaar in 2014. Bergopwaarts ... toewijzingsmodel, waarbij de opgebouwde wachttijd zorgde voor een voordeel van de. (oudere) ... 88%. Bron: div. onderzoeken ...

MELDINGSFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

https://drimmelen.nl/file/84/download

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). □ SWO (Stichting Welzijn en Ondersteuning). □ MEE West-Brabant. □ Zorgcentrum De Wijngaerd. □ Thebe ...

Concept Jaarrapportage MOA - MOA - Maatschappelijke ...

https://moa-werkt.nl/wp-content/uploads/2018/11/Concept-Jaarrapportage-MOA-2017.pdf

We grijpen dan ook al deze leermomenten aan om ons zelf te verbeteren. En gelukkig is ... Deze winst is niet uit te drukken in geld maar wel in het sociaal welbevinden en die winst pakt niemand je meer af! Naast dit ... de MOA dit project als werkgelegenheidsproject waarbij mensen de kans krijgen om zich voor te bereiden ...

Maatschappelijke impact: Filantropie - PwC

https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-familie-en-vermogen-in-bedrijf-filantropie.pdf

van dit continuüm, in drie verschillende onderdelen: Filantropie, Impact-bewust investeren en People Planet Profit. Deze drie onderdelen verschijnen niet ...

De weg naar maatschappelijke ondersteuning - SCP

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=a6844d46-1f3d-4037-8556-563ba01875c2&type=org

Deelrapport De kanteling in de Wmo. De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten. Maaike den Draak ...

De maatschappelijke betekenis van filantropie

https://nlfl.nl/wp-content/uploads/2016/09/De-maatschappelijke-betekenis-van-filantropie.pdf

Dit kenmerkt ook veel vormen van filantropisch gedrag. Filantropie is een vorm van bereidheid tot samenwerking in een sociaal dilemma. Mensen met een ...

De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op ... - WUR

https://www.wur.nl/nl/download/Pionieren-deel-3.htm

betekenis en innovatiekracht van de initiatieven voor de ambitie van een natuur-inclusieve samenleving, en benoemen een aantal lessen. INTRODUCTIE | 1.

De maatschappelijke betekenis van musea - Museumvereniging

https://www.museumvereniging.nl/media/meer_dan_waard.pdf

DSP-groep in opdracht van de. Nederlandse Museumvereniging. April 2011 waard meer dan. De maatschappelijke betekenis van musea collectie- waarde.

September 2018 De maatschappelijke ... - RUNDVEELOKET

https://www.rundveeloket.be/sites/default/files/inline-files/Infobrief_melkveehouders_sept2018pdf.pdf

1 sep 2018 ... IKM-VLAANDEREN vzw • Hagenbroeksesteenweg 167, 2500 Lier • T 078 15 ... www.melknet.mcc-vlaanderen.be – tabblad “Mijn gegevens”).

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg - Federaal ...

https://www.plan.be/admin/uploaded/201402050952060.RIZIV_eindrapport.pdf

5 feb 2014 ... De gezondheidszorg en sociale ongelijkheden in gezondheid. 75. 4.3. Hoe ongelijk is de toegang tot gezondheidszorg? 76. 4.4. De impact van ...

Het rommelt alweer in het maatschappelijke middenveld.

https://www.samenlevingsopbouwwvl.be/websites/1/uploads/file/surplus%20krantdef%202013-2%20.pdf

22 feb 2013 ... Afgiftekantoor Brugge Mail - P408456 ... 8200 Brugge - Sint-Andries ... met de werking van het dienstencentrum dat er afstevent op ... vakbonden ACV-ABVV-ACLVB, vzw Wieder, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, ...

De school als hefboom om maatschappelijke kwetsbaarheid te ...

https://www.rodekruis.be/storage/prov/provincie-antwerpen/17-05-2018-symposium-nicole-vettenburg.pdf

17 mei 2018 ... Omschrijving: “maatschappelijk kwetsbaarheid” = risico om in contact met maatschappelijke instellingen vooral, en telkens opnieuw, de ...

Maatschappelijke waardering en professionaliteit - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/55759576.pdf

professionaliteit en de maatschappelijke waardering van leerkrachten en anderzijds factoren die ... Poelmans (2001) dat scholen van het lager onderwijs steeds meer kampen met een ... statusdimensies - loon, maatschappelijk nut, aanzien.

Maatschappelijke ondersteuning: keuzes van cliënten en ... - SCP

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=729a233e-f024-481a-a239-7ff123514c97&type=org

De overgang van het micro- naar het macro- niveau (de pijl van rechtsonder naar rechtsboven) geeft weer hoe de acties van de indivi- duen aggregeren tot een ...

Maatschappelijke beleidsnota over de hervorming van het hoger ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1029473

Argumenten om de academische opleidingen te integreren in de universiteiten . ... In de Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld was het aantal afge- legde doctoraten in ... Zo is er een verschillende kalender, maar ook dat hebben we opgelost.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de ... - VUB.be

https://www.vub.be/sites/vub/files/thesis_bvens_splus.pdf

Daarna wil ik Nico De Witte en Liesbeth De Donder bedanken voor de ... Gent, Lochristi, Sint – Niklaas, Temse, Kruibeke, Lokeren, Wachtebeke, Wetteren, ...

Zorgverlaters: geconfronteerd met een maatschappelijke paradox

https://www.luttepauvrete.be/publications/article_Stroobants%20-%20De%20Mol.pdf

interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting ... in Vlaanderen (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2010).

maatschappelijke impact in kaart - KNAW

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/maatschappelijke-impact-in-kaart/@@download/pdf_file/20181102-advies-maatschappelijke-impact-in-kaart.pdf

2 nov 2018 ... de maatschappelijke en economische impact van wetenschap het ... Betekenis categorieën in SEP 2015-2021 voor de verschillende criteria.

De computer en het internet in functie van maatschappelijke ...

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/216/345/RUG01-002216345_2015_0001_AC.pdf

computer en het internet voor het participeren aan de samenleving. Wat betreft de ... iemand in de klas dat hij zijn stempelkaart online invult. Ik had daar nog ...

Online kranten en maatschappelijke betrokkenheid

https://www.svdj.nl/wp-content/uploads/2015/12/120906-S14-Kranten-en-maatschappelijke-betrokkenheid.pdf

Het wordt duidelijk dat het frequent lezen van de krant online concurreert met het vaker ter hand nemen van een papieren krant bij jongere lezers, maar voor geen ...

De maatschappelijke waarde van rijksvastgoed - Rijksvastgoedbedrijf

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/rijksvastgoedbedrijf/documenten/brochure/2018/06/29/de-maatschappelijke-waarde-van-rijksvastgoed/20180621.Brochure Maatschappelijke waarde rijksvastgoed.DEF.pdf

29 juni 2018 ... ... de plannen kennen immers de status 'outstanding' 5 sterren BREEAM, ... De dansvloer is geopend en ik denk dat het steeds moeilijker wordt te ... Nadine Elzas woont sinds begin 2018 in Oosterwold en voor haar is dit een.

Maatschappelijke kwetsbaarheid op school - Welwijs

http://www.welwijs.be/presentaties_studiedag_okt09/2009Vettenburg.pdf

6 okt 2009 ... “maatschappelijk kwetsbaarheid” = risico om in contact met maatschappelijke instellingen vooral, en telkens opnieuw, de negatieve aspecten. ( ...

corrosie industriële maatschappelijke impact_VOM_VOMINFO 1-17

https://www.vom.be/Repository/Docs_digitalebibliotheek/corrosieindustrilemaatschappelijkeimpact_VOM_VOMINFO9-16.pdf

De betekenis van corrosie voor de maatschappij ligt in het wijdverspreide gebruik van metalen, die aan een geva- rieerd bereik van agressieve omgevin-.

Praktische handleiding maatschappelijke stage - CVO-AV

https://www.cvo-av.nl/app/uploads/sites/7/2015/07/Stagehandleiding-MAS-uilenhof-2016-2017.pdf

We willen als school graag dat onze leerlingen in aanraking komen met levende voorbeelden. ... buiten school. Jongeren ... Wat heb je geleerd vandaag?

UCB naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te ...

https://www.ucb.com/_up/ucb_com_ir/documents/2018%20articles%20of%20association%20-%20NL.PDF

26 april 2018 ... notaris Pierre VAN HALTEREN, te Brussel, op negenentwintig april ... op de beurs laten verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigd ... continumarkt op Euronext Brussels van de dertig open beursdagen die de.

De maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken. Een

https://www.kb.nl/sites/default/files/publicatie_de_maatschappelijke_waarde_van_openbare_bibliotheken_in_nederland.pdf

Bibliotheken in Nederland en in andere Europese landen maken uitdagende tijden door. Verregaande digitalisering, verschui- vende bezoekersvoorkeuren en ...

aanvraagformulier leefloon / maatschappelijke dienstverlening

https://www.ocmwboortmeerbeek.be/sites/default/files/atoms/files/2017FebruariHuishoudelijkReglementLOIBijlageWebsite-rap.pdf

Rekening houdend met uw situatie bedraagt het wekelijks leef- en zakgeld € . De berekening is als volgt: Categorie. Aantal. Bedrag. Berekening. Totaal.

Maatschappelijke relevantie van het leerlingenvervoer van ... - KeKi

http://www.kekidatabank.be/doc_num.php?explnum_id=729

Het intern vervoer verwijst naar het vervoer van leerlingen met de schoolbus in het kader van schoolactiviteiten zoals verplaatsingen naar het zwembad,.

Maatschappelijke Visitatie Arcade Wonen

https://www.arcadewonen.nl/media/3630/visitatierapport-arcade-wonen.pdf

(Des)investeren in vastgoed. 8,0. Kwaliteit van wijken en buurten. 7,2. 2.3.1 Huisvesting van de primaire doelgroep. Arcade heeft ten aanzien van het huisvesten ...

het nieuwe erfrecht gespiegeld aan de maatschappelijke en ...

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/480/513/RUG01-002480513_2018_0001_AC.pdf

1 sep 2018 ... Bertel De Groote bedanken voor de introductie tot het erfrecht en de vlotte samenwerking. Mike De Clerck. Gent, mei 2018. Page 4. II.

de maatschappelijke waarde van uitzendwerk voor de ... - ABU

https://www.abu.nl/app/uploads/2019/02/Uitzendmonitor-2018.pdf.pdf

stelling van de groep uitzendkrachten en de ontwikkelingen ... De betekenis van uitzendwerk voor ouderen om weer aan de slag te gaan, neemt dus toe.

De maatschappelijke betekenis van popmuziek - POPnl

http://www.popnl.nl/images/uploads/Dewaardevanpop.pdf

ziek is ook op andere terreinen van grote betekenis. het bevordert sociale integratie, stimuleert jongeren om zich cultureel te ontplooien, vergroot de participatie ...

waterschappen en de maatschappelijke en ecowgische ... - VLIZ

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/243067.pdf

MIDDELEEUWEN EN HET ANCIEN RÉGIME. BEDENKINGEN ... (vooral het zgn. geschot of watergeld ) beter te bestuderen en de betekenis. 36 Met name in de ...

maatschappelijke vorming - VVKSO - ICT-coördinatoren

http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc%5CMaatschappelijke%20vorming-1997-035.pdf

De aanduiding op de tijdsband kunnen jaartallen of een langere periode zijn. 11. Kies een beperkt aantal sporen uit het verleden, gemakkelijk te herkennen en ...

Maatschappelijke visitatie - Wonen Limburg

https://www.wonenlimburg.nl/Brochures_en_films/Wij_zijn_Wonen_Limburg/Visitatierapport_2013.org

22 maart 2013 ... geen verkoopconstructie in werking is, blijft de corporatie woningen te koop aanbieden. Een bijzondere prestatie heeft de corporatie geleverd ...

Verzorgende - IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg (bbl, mbo)

https://gezondheidszorg.rocmn.nl/opleiding/verzorgende-igmedewerker-maatschappelijke-zorg-bbl-mbo/pdf

De opleiding Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg is een antwoord op veranderingen in de zorg. Jouw taak is niet zorgen voor, maar zorgen dát.

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto's - Cpb

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-pbl-notitie-13apr2015-mkba-prijsbeleid-personenautoos.pdf

13 april 2015 ... Prijsbeleid maakt dus het gebruik van de auto duurder. Dat kan op verschillende manieren. Een gerichte heffing per kilometer op drukke wegen ...

maatschappelijke ondersteuning activiteiten financiële voordelen

https://sodi.gent.be/file/3/download?token=hx-DOFus

23 april 2015 ... dan ooit, met veel voordelen en activiteiten ... 40% korting! Een abonnement op deze titels kost ... dan 3 jaar. DIERENPARK PLANCKENDAEL.

Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht - WRR

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2020/01/15/het-betere-werk/R102-Het-betere-werk-de-nieuwe-maatschappelijke-opdracht.pdf

15 jan 2020 ... Figuur 4.1 Intensivering van werk, 2007-2018. 104. Figuur 4.2 ... André Knottnerus gedurende een deel van het onderzoek lid van de project- groep. Verder ... Er waren de afgelopen jaren veel voorspellingen over een naderende ... 348-350. Bosselaar, J.H., R. Prins, E. Maurits en P. Molenaar-Cox (2010).

Sessie Muziek en maatschappelijke betekenis: over innovatieve ...

http://muziekcentrum.kunsten.be/file.php?ID=9189

Met Ilse Delmeire (deFilharmonie, opMaat), Jan Coeck (Ukelila) Patrick De Clerck (Escapades – ... Met het opMaat project wil deFilharmonie naast concerten.

SOFINA Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te ...

https://www.sofinagroup.com/wp-content/uploads/2019/03/PV2NL2015.pdf

Opgericht blijkens akte verleden voor de notarissen Jean-Maurice De. Doncker en Pierre Van Halteren, beiden notaris te Brussel, op achtentwintig december ...

Inburgering en maatschappelijke kwetsbaarheid - Canon Sociaal ...

https://www.canonsociaalwerk.eu/2000_inburger/inburgering%20en%20maats.kwetsbaarheid.pdf

inburgering en inburgeringsbeleid in Vlaanderen beter te kunnen plaatsen. Daarnaast wordt de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid (Vettenburg ...

Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieu - SCP

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=b52deab0-52c4-4f0d-b25c-5b671834eab0&type=org

Figuur 1.1 Individuele opvattingen en gedragingen, publieke opinie en milieubeleid. Is Tsjernobyl een voorbeeld van een ramp die genoeg impact heeft om op ...

De juridische en maatschappelijke positie van de ... - Universiteit Gent

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/350/034/RUG01-002350034_2017_0001_AC.pdf

Voor deze masterproef wil ik eerst en vooral graag mijn promotor, Prof. Ignaas Devisch, en zijn vakgroep bedanken. Hun kritische geest en opbouwende kritiek ...

Eindhoven University of Technology MASTER De maatschappelijke ...

https://research.tue.nl/files/128927487/573009.pdf

vastgoed performancemeting en het gemeentelijk beleid ten aanzien van ... ook zijn, door Berthold Brecht gecreeerde, alter-ego Dollinger hebben echter juist ...

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2019 Gemeente ...

http://www.zorgenwelzijnvalkenburg.nl/document.php?m=43&fileid=49873&f=aa4bec9986d440b51b7950cc80cdf52a&attachment=0

1 jan 2019 ... Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul 2019, versie 1, per 1 januari 2019. Pagina 2 van 60.