notaris raf van der veken

huwelijksdatum bruid bruidegom notaris residentie notaris ...

http://www.delbeccha.be/Huwelijkscontracten%20Dilbeek%20BS.pdf

notaris residentie notaris contractdatum. 27/08/1851. Maria Elisabeth Vaeye. Antonius Peeters. Velge ... Joanna Catharina Walravens. Jacobus Verhasselt.

SpelregelS voor notariS en conSument n? - Notaris.nl

https://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-spelregels-voor-notaris-en-consument.pdf?b963f40af1

Een notaris moet zich houden aan de Wet op het notarisambt, de Verordening beroeps- en gedragsregels en andere notariële regelgeving. Maar ook voor ...

Historisch onderzoek Kempens Veken CAG.pdf - Regionaal ...

https://www.rldevoorkempen.be/sites/default/files/documenten/Historisch%20onderzoek%20Kempens%20Veken%20CAG.pdf

Essen in beeld http://esseninbeeld.be/. • Beeldbank Kempens Karakter http://www.kempenserfgoed.be/. • Oud-Wezel op de foto http://www.oudwezelopdefoto.be ...

Project Kempens veken, terug van weggeweest - Centrum ...

https://hetvirtueleland.be/themes/CAG/images/files/Rapport_Kempens_Veken.pdf

Het project werd uitgevoerd door Sarah Luyten onder leiding van prof. dr. ... werken hiervoor samen met lokale ondernemers en met Kempens hout. Zo wordt ...

Project Kempens veken, terug van weggeweest - Het Virtuele Land

https://hetvirtueleland.be/themes/CAG/images/files/Rapport_Kempens_Veken.pdf

Het project werd uitgevoerd door Sarah Luyten onder leiding van prof. dr. ... werken hiervoor samen met lokale ondernemers en met Kempens hout. Zo wordt ...

PDF 89,5 kB - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F5be974fad6130.pdf

Véronique in blote eigendom. Vóór 1 september 2018 moest de langstlevende huwelijkspartner die in samenloop kwam met een erfgenaam van de vierde orde ...

PDF 9,6 MB - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F59f71108d83e5.pdf

zijn er ondertussen enkele zorghuizen (in Gent, Koersel en Oostende), waar je terecht kan voor ... Een verblijf aanvragen in een zorghuis kan via de oncoloog ...

het keuzebeding - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/144

Mijn notaris voor wat er echt toe doet. Een keuzebeding is een beding dat de langstlevende meer vrijheid biedt bij het erven van goederen uit het ...

Landpacht - Notaris.be

https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/brochures/downloads/6

controle van de vrederechter. In geval van overlijden kunnen de be- voorrechte erfopvolgers zelf de pacht- vernieuwing vragen aan de verpachter. Opzegging.

De zorgvolmacht - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F5e68c12b85ebc.pdf

De lastgever heeft met andere woorden een grote vrijheid bij het opstellen van zijn zorgvolmacht. In de praktijk hebben zorgvolmachten vaak betrekking op ...

Het testament - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/110

1 sep 2018 ... Een legataris kan bij wijze van spreken een buurman zijn. In een testa- ment kunnen er meerdere legatarissen aangewezen worden. Legaat.

S1 2017 - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F59a52e3b2a0d9.pdf

NOTARIS.BE. VASTGOEDACTIVITEIT AAN DE KUST. De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks.

infofiche - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/131

Hou de LEIFkaart in uw portefeuille. Dit helpt om publiciteit te verlenen aan uw wilsverklaringen. (artsen zijn niet verplicht om zelf na te gaan of u wilsverklaringen ...

wat verandert er? - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/89

HERVORMING. ERFRECHT infofiche. ERVEN & ... U heeft tot en met 1 september 2019 de tijd om bij uw notaris na te gaan wat de impact is van de hervorming op uw successieplanning en om, indien nodig, een verklaring af te leggen om de ...

Erven - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/3

Meer informatie over de hervorming van het erfrecht vindt u op www.notaris.be of bij een notariskantoor. Page 6. - 4 -. De wetgever heeft een rang- schikking ...

Fednot - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F5c6e712857d64.pdf

21 feb 2019 ... De Federatie van het Notariaat (Fednot) brengt voor het eerst een barometer uit met de prijzen voor appartementen en huizen in de vijf ...

kandidaat-notaris - Knb

https://www.knb.nl/stream/notariaat-magazine-nr-7-september-2019

7 sep 2019 ... ongeschikt, keert de verzekeraar niet zonder meer uit. Over het ... Oud-notaris Lennard Kamps, een van de nota- rissen die op p. ... de techniek. Als je niet weet wat een block- ... Leemrijse, Hens Meengs, Anne-Marie Snel.

Untitled - Notaris.be

https://www.notaris.be/nieuws-pers/brochures/downloads/142

Gelukkig biedt de subsidiedatabank heel wat financieringsmogelijkheden. vb. microkredieten van Microstart, subsidie voor ontwikkeling en herontwikkeling van.

Informatiebrochure - Notaris.be

https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/brochures/downloads/21

I. UW AANKOOP, STAP VOOR STAP. 1. Ondertekening van de verkoopovereenkomst. 2. U informeert uw notaris. 3. Notarissen nemen onderling contact op. 4.

Wat te doen... - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/27

Wat u moet doen in de eerste uren na het overlijden. 4. 2. Dringende ... Gelukkig zijn er meestal familieleden en vrienden met wie we in die eerste dagen van ...

Maak het - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/64

een notaris met u bekijkt hoe uw vermogen is samengesteld, ... gekozen, verwezen ze me door naar de notaris. ... STICHTING GABRIËLLA MOORTGAT.

T1 2017 - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fparagraph%252F5975f7ac2709f.pdf

De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1ste trimester van 2017 naar een ... Grafiek 10: Gemiddelde prijs woonhuizen / Evolutie per trimester per regio.

Jaarverslag - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fparagraph%252F570ca4ba47706.pdf

Dat is waar wij voor gaan! Notaris Erik Van Tricht voorzitter KFBN. Woord van de voorzitter. 1. “De notaris is voor ondernemers een essentiële adviesverstrekker.

Notaris - Jachtexamen.be

https://jachtexamen.be/wp-content/uploads/2015/09/Geslaagden-2015-Notaris.pdf

22 sep 2015 ... de smedt&jansen geassocieerde notarissen notarissen. Wim De Smedt. Evi Jansen. De heer Jan Renaer notarieel juristen. Kristien Prové.

Successieplanning - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/42

1 juli 2015 ... Huren verhuren, Successierechten, Wat kan een notaris voor u doen, Bemiddeling, Landpacht,. Recht van ... tijdens zijn vakantie op Tenerife? Dan geldt ... blote eigendom van de woning. ... wanneer zij rechtstreeks minstens.

Huwen - Notaris.be

https://www.notaris.be/huwen-samenwonen/brochures/downloads/2

Gaan samenwonen, een woning kopen, een eigen zaak starten of een erfenis voorberei- den? Belangrijke ... wegens persoonlijke ongeschiktheid. • . ... de auto van de ene echtgenoot, de gelden op zijn ... zijn bij echtscheiding, omdat dan de.

notarisbarometer - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F5cacbba143ac5.pdf

Het vastgoedvolume bevestigt het recordniveau van 2017 en neemt zelfs licht toe ... De gemeenten Middelkerke, Blankenberge en Knokke zien de vastgoedactiviteit met zo'n 5% terugvallen ten opzichte van ... middenkust lijkt de markt voor.

de notaris - Okra

http://regio.okra.be/file?fle=531415

volgens een degressief barema. Voor een erfenis in de rechte lijn (ouder - kind) is dit: Bruto actief. Barema Ereloon notaris per schijf. 0 - 32 000 euro. 1 %.

Schenken - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/25

1 juli 2015 ... Waarin ver- schilt de bankgift van een handgift? Een echte handgift van geld voltrekt zich als volgt: de schenker haalt een geldsom van zijn ...

een erfenis, wat nu? - Notaris.nl

https://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-een-erfenis-wat-nu-.pdf?b0404de99e

van de nalatenschap en voor de verdeling van de erfenis. De erfgenamen moeten het overal over eens zijn. Ook moet aangifte bij de Belastingdienst worden ...

T1 2019 - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fparagraph%252F5d36d344c3dd3.pdf

Gemiddelde prijs van appartementen - Nationale analyse . ... 2019 met de gemiddelde prijs van 2018 (symbool en percentage van de evolutie). De gemiddelde ...

woning kopen - Notaris.nl

https://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-woning-kopen.pdf?5f60fa284d

In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt. ... zijn geld pas als hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Wat moet ik weten ... Bovendien mag u de huur niet voor lange tijd vooruit laten betalen. ... vasthouden. Doet u dit niet, ...

Hoe de langetermijntoekomst verzekeren van een ... - Notaris.be

https://www.notaris.be/nieuws-pers/brochures/downloads/44

De vrederechter beslist dat hij Barbara, haar ... Barbara een voorlopige bewindvoerder komt ... echtgenoot zelfs het vruchtgebruik van de hele nalatenschap.

Notarieel Fonds - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fparagraph%252F5975c2779ee95.pdf

24 juli 2017 ... inzake registratierechten van toepassing is, wordt toegestaan aan die personen die ... Zijn bijdrage wordt niettemin beperkt – gebeurlijk door teruggave van het ... meer worden verstaan: het klein beschrijf, het abattement, ...

Woning verkopen - Notaris.nl

https://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-woning-verkopen.pdf?388cb837e3

Als u uw woning verkoopt, krijgt u met veel dingen te maken ... dan kan hij een schadevergoeding eisen of soms zelfs de koop ... gebruikt van een particulier is.

mede-eigenaars - Notaris.be

https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/brochures/downloads/134

Het leven in een mede-eigendom is niet altijd eenvoudig. ... De uitnodigingen worden per aangetekende brief verstuurd, tenzij ... De kosten die hij maakt voor telefoon, postzegels, fotokopies, ver- ... het boekhoudplan met minimum genormaliseerd rekeningstelsel ... Hoeveel bedragen de kosten van de laatste twee jaar?

Grootouders en hun kleinkinderen... - Notaris.be

https://www.notaris.be/nieuws-pers/brochures/downloads/33

Deze brochure, die tot stand kwam met de hulp van vele deskundigen, wil een gids zijn voor grootouders. Hoewel de focus ligt op juridische vragen, proberen ...

De adviserende rol van de notaris, de accountant en de ... - IAB

https://www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/accountancy-tax/Documents/2004-1-Beroep-Studiedag.pdf

De heer Johan DU MONGH, advocaat en plaatsvervangend docent aan de. KULeuven, heeft in zijn uiteenzet- ting enkele raakvlakken tussen het familiaal ...

Wat te doen bij een scheiding? - Notaris.be

https://www.notaris.be/echtscheiden/brochures/downloads/29

echtelijke woning heeft verlaten? Kan ... nog kunnen bewijzen dat het verlaten van de woning een ... Soms geeft de rechter voorkeur aan huis- vesting bij een ...

Trouwen of samenwonen - Notaris.be

https://www.notaris.be/nieuws-pers/brochures/downloads/37

een studie door de KU Leuven en de Universiteit. Hasselt, op vraag van de Vlaamse minister van. Gelijke Kansen Pascal Smet, over compensaties.

familiale bewindvoerders - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F58e35bc4cd14b.pdf

Dat is dus een volmacht die iemand geeft wanneer hij volledig gezond van geest is voor het geval hij onbekwaam wordt. Page 8. 8 PRAKTISCHE GIDS ...

de notaris - Notariskantoor Vierlingsbeek

http://www.notariskantoorvierlingsbeek.nl/images/files/136-A%20Dutch%20notaris,%20a%20legal%20professional%20brochure.pdf

KNB), hopes to provide an introduction to a Dutch "notaris". A notaris or civil law notary has a special place in the world of legal professionals in the Netherlands: ...

Het depot onder de notaris - Knb

https://www.knb.nl/stream/het-depot-onder-de-notaris

Het depot onder de notaris. Het komt geregeld voor dat cliënten de notaris vragen om geld onder zich te houden of nemen. Juist daarom staat men niet altijd ...

Notaris Joannes OOMS - Ham

http://heemkundeham.be/DigitaalAanbod/02NotarieleAkten/Akten/Akten%20notaris%20Joannes%20%20Ooms1791-1796.pdf

297 staan notariële akten van Notaris Daems, Jans, Schoofs en Van ... Peeter VAN BAELEN X Marie VERTESSEN verkoopt aan Maria VAN. BAELEN ende ...

NOTARISBAROMETER S1 2019 - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F5d3e9ecf17e81.pdf

WWW.NOTARIS.BE. Deze notarisbarometer zoomt in op de gemiddelde prijzen van landbouwgronden in België. Onder landbouwgronden worden de gronden ...

een erfenis, wat nu? - Schretlen Notaris

https://www.schretlennotaris.nl/index.php/nl/brochures?download=1%3Abrochure-een-erfenis-wat-nu

Erven volgens een testament. In een testament staat wie erfgenaam is en wie juist niet. De erfgenamen hoeven helemaal geen familieleden te zijn van de.

professionele aansprakelijkheid van de notaris

http://www.tpr.be/content/1974/1974-105.pdf

De studie van de burgerlijke aansprakelijkheid van de notaris is een ontleding van de ... goedingen die dubbel gebruik uitmaken met het ereloon door de leners betaald overeenkomstig het wettelijk notarieel barema en ook wegens het.

Kopen en financieren - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F59e9bdf088425.pdf

... die aan bod komt in deze brochure is bijgehouden tot en met september 2017. ... Sinds 2017 geldt voor Brussel een nieu- ... nen.be of www.premiezoeker.be).

Ongehuwd samenwonen - Notaris.be

https://www.notaris.be/huwen-samenwonen/brochures/downloads/1

uit principe om samen te wonen en niet te trouwen. ... van bescherming van de langstlevende partner. In deze brochure zullen we eerst en vooral ... zetten naar een huwelijk moeten zich er dan ook ... plan zijn om samen een huis te kopen.

Handicap en wonen - Notaris.be

https://www.notaris.be/nieuws-pers/brochures/downloads/78

Den Achtkanter: steun op maat. 23. 2.9. À toi mon toit: sociale mix. 24. 2.10. Alvinnenberg: een uitwisselingsplek. 25. 2.11. Les Pilotis: de sleutels van mijn thuis.

oprichting bvba - Notaris Tuerlinckx

http://www.notaristuerlinckx.be/sven/downloads/2

OPRICHTING BVBA. Contactgegevens: geassocieerde notarissen Luc & Yves Tuerlinckx, 3740 Bilzen,. Romboutstraat 6, tel. 089/41.10.32, fax 089/41.73.40, ...

VII. De informatieverplichting van de notaris in het ... - Legal News

http://legalnews.be/wp-content/uploads/2017/12/VERKOM_151-156.pdf

de notaris naar aanleiding van het verlijden van deze akten moet naleven, administratieve ... VAN DEN BOSSCHE, “De straf” in B. CARTUYVELS e.a. (eds.) ...

Vastgoedprijzen in de Vlaamse provinciehoofdsteden ... - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F5e4bad55f05eb.pdf

18 feb 2020 ... stabiel waardoor de prijzen blijven stijgen', zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van. Notaris.be. Voor een appartementen steeg de prijs ...

Hoe jezelf en je vermogen beschermen - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/48

leven en hen zoveel mogelijk autonomie geeft. De voorkeur ... buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming uit, waarom ze ... Tim (16) werd geboren met een.

notaris - Resilience Institute Europe

https://www.resilience-institute-europe.com/katrien-audenaert-finale-versie-larcier/

Notaris blijkt dan ook nog steeds een aantrekkelijk beroep en figureert in de top ... ga comfortabel zitten op een stoel, met rechte rug en ontspannen schouders;.

hervorming ondernemings- en vennootschapsrecht - Notaris.be

https://www.notaris.be/opstarten-ondernemen/brochures/downloads/121

1 nov 2018 ... “Met de nieuwe vennootschapswetgeving wil ik ondernemerschap stimuleren en zorgen dat zoveel mogelijk ondernemingen in België geboren ...

REGLEMENT VOOR DE WERKING VAN DE ... - Notaris.be

https://www.notaris.be/download/%252Fparagraph%252F5ebe89704d4ec5dd22d563436f975cbe762_1372671096_20130614---reglement-werking-adviescomites-nl.pdf

14 juni 2013 ... De adviescomités werden opgericht om adviezen uit te brengen over kandidaten voor een benoeming tot kandidaat-notaris of tot notaris-titularis.

Dementie, HOE ERMEE OMGAAN? - Notaris.be

https://www.notaris.be/nieuws-pers/brochures/downloads/32

premie te verhogen louter en alleen omdat u bij CARA een rijvaardigheidstest hebt moeten afleggen. Dat kan worden beschouwd als een vorm van.

Is de notaris de markt meester_handelseditie.indd - RuG

https://www.rug.nl/research/portal/files/2546699/Is_de_notaris_de_markt_meester_1.pdf

16 juni 2011 ... Toegang tot het ambt van notaris en numerus clausus ... 219 Zaak C-260-97 van 17 juni 1999 (Unibank A/S tegen Fleming G. Christensen).