platse doen

Weten wat te doen… wanneer je niet weet wat te doen.

https://www.spolt.nl/bestanden/805/Column-Weten-wat-te-doen-wanneer-je-niet-weet-wat-te-doen-181209.pdf

Los van de enigszins verwarrende titel en de mooie woorden over de gewenste pedagogische sensitiviteit, is zijn boek rijk gevuld met anekdotes uit de praktijk.

De kloof tussen 'praten over doen' en 'doen' - Kantelwerkers

http://www.kantelwerkers.nl/media/102484/mo05_2016_pp_24-37.pdf

Inmenging van boven- of buitenaf wordt al snel als 'pottenkijken' ervaren en daardoor krijgt ook het management moeilijk voet aan de grond. Page 7. 30.

Raketten lanceren - Hoe doen? Zo doen!

http://www.hoedoenzodoen.be/images/Raketten%20lanceren.pdf

Toon de kinderen de voorbeelden van de luchtraket en de waterraket samen met ... en laat hen eerst een ontwerp maken vooraleer ze effectief gaan bouwen.

WIJ DOEN MEE!

https://www.bezoekbilzen.be/open-bedrijvendag-bijlage-dertien_1pdf

Bilzen doet als hotspot mee aan de VOKA Open Bedrijvendag! Op zondag 6 oktober zetten zwembad De Kimpel, sportcentrum De Kimpel en tal van andere ...

WIJ DOEN HET. EN WAT DOE JIJ? - Bevolkingsonderzoek

https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/sites/default/files/atoms/files/CVK17-002%20BK-BR-1701_web.pdf

Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker/nietdeelnemen. Tik je persoonlijke code in. • Bel gratis 0800 60 160. Na het intikken van je postcode helpen ...

Wat te doen bij hospitalisatie? - Cm

https://www.cm.be/media/Hospitalisatie-Nederlands_tcm47-19682.pdf

CM wil ervoor zorgen dat je goed geïnformeerd bent en niet te veel betaalt. In het ziekenhuis. Wat te doen bij hospitalisatie? Kan ik zelf kiezen in welk ziekenhuis ...

Wat te doen... - Notaris.be

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/27

Wat u moet doen in de eerste uren na het overlijden. 4. 2. Dringende ... Gelukkig zijn er meestal familieleden en vrienden met wie we in die eerste dagen van ...

Gewoon Doen! - NRO

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/05/Leren-voor-Duurzame-ontw.-2e-herziene-druk-2016.pdf

Het streven naar transformatieve leeropbrengsten vraagt om waarden- oriëntatie, kritisch denken en reflectie en daarmee om een niet lineaire, dynamische ...

Wat kan ik doen? - Druglijn.be

https://www.druglijn.be/assets/koap_drugs

Wetgeving. GHB is verboden in België net als in de meeste Eu- ropese landen.Men kan het product wel nog kopen ... Poppers zijn illegaal, tenzij amyl- en ...

Zo doen wij dat! - HW Wonen

https://www.hwwonen.nl/uploads/files/1/Brochure%20HW%20Wonen_compleet_17-06.pdf

20 juli 2011 ... veel mogelijk te beperken, heeft HW Wonen interne ... 3 koop) te bouwen en woongroepen voor kinderen met een verstandelijke beper- king. ... Per ultimo 2010 zijn er 106 personeelsleden in dienst (ultimo 2009: 96).

Help, wat kan ik nu doen? - MBT Nederland

http://www.mbtnederland.nl/html/stream_file.php?key=175cef2bn

het mentaliserend vermogen van de cliënt (en therapeut!) is. Marianne ... ook moeilijk vind. Casus Jan ... dat hij het wel prettig vindt dat je hem wil troosten, dan.

zo doen we dat op de MBS - MBS Eindhoven

https://www.mbseindhoven.nl/sites/default/files/media/documenten/2017-05GedragscodeMBS.pdf

betrokkenen (leerkracht, assistent, intern begeleider, logopedist etc.) vullen verder aan. Het definitieve interactieprotocol wordt altijd met ouders besproken en ...

AAT R SVOL DOEN - AFC

https://www.afc.nl/clubinfo/schakel/download?id=174

22 okt 2014 ... Motorhuis Amsterdam, Van der Madeweg 23, Amsterdam Z-O, T. 088 ... Thomas Aarts, Sjors Bakker, Roeland Bavinck, Ronald Bekius, Thijs.

wat kan het clb doen? - VWVJ

https://www.vwvj.be/sites/default/files/jgz/jgz_-_methodieken_en_hulpmiddelen/terugbetaling_bundel.pdf

Terugbetaling kine: meer uitleg via bijlage 9. Voor ' Tarieven ... (Bemerk:via de website van de CM vind je een databank waarin je kan terugvinden per postcode ...

DOEN het! - CD&V Buggenhout

https://buggenhout.cdenv.be/storage/local/buggenhout/2019-10-de-lantaarn.pdf

2 okt 2019 ... Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout-centrum, van Opdorp en van Opstal. In deze ... Hierdoor gaat de bib ook enkele dagen dicht.

Wat te doen? - Ardooie

https://www.ardooie.be/systems/file_download.ashx?pg=3068&ver=5

didactische opleiding of gelijkgesteld door erva- ring. • Locatie: GBS De Zonnebloem,. Hemelstraat 14, 8850 Ardooie. ✓ WAT IS ER WANNEER? » Week 1 // 1-5 ...

Hoe uw Dimona doen?

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/documents/pdf/manual_secured_N.pdf

een aangifte Multi-Dimona doen,. • een nieuwe werknemer toevoegen,. • uw personeelsbestand beheren,. • een werknemer opzoeken,. • een aangifte opzoeken ...

wat te doen bij terreuraanslag - KU Leuven

https://admin.kuleuven.be/td/fd/foto/wat-te-doen-bij-terreur-kul-a3-nl-low.pdf

WAT TE DOEN BIJ TERREURAANSLAG. VLUCHT. WAARSCHUW. 101. OF 112 de hulpdiensten van zodra u in veiligheid bent. VERSTOP JE indien niet ...

Wat te doen bij een noodsitUatie? - Pennenzakkenrock

https://www.pennenzakkenrock.be/wp-content/uploads/sites/66/2019/05/noodsituatie2019.pdf

mol.be of 014 33 07 11. * Op het festival wordt er info gegeven via de ledschermen, infopunt, festi- valcrew en hulpdiensten. Wat hebben we van jullie nodig?

Wat te doen na een inbraak? - Besafe

https://www.besafe.be/sites/default/files/2019-03/victimes_cambriolage_nl_web_0.pdf

Bankkaarten gestolen? Laat ze blokkeren door contact op te nemen met Card Stop op het nummer. 070/344 344 of via www.cardstop.

Wat te doen bij een scheiding? - Notaris.be

https://www.notaris.be/echtscheiden/brochures/downloads/29

echtelijke woning heeft verlaten? Kan ... nog kunnen bewijzen dat het verlaten van de woning een ... Soms geeft de rechter voorkeur aan huis- vesting bij een ...

Inhoud - Het Zelf Doen

https://www.hetzelfdoen.be/assets/c6dd8f7b5c/Cursus-domotica.pdf

Regels voor de kastopbouw van Niko . ... Programmeren in Het Niko Home Control Program . ... Regels voor het systeemopbouw van My Home .

WAT KAN EN MAG JIJ DOEN? - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/mina_asbestinhuis.pdf

verwijderd mag je naar het RECYCLAGEPARK brengen. • Hou dit afval ... met cellulosevezels. V.U. Patrick Boucneau, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Checklist: wat de doen na een overlijden?

http://www.successiehuis.be/files/cms/checklist-overlijden.pdf

De banken zijn verplicht alle rekeningen en kluizen te blokkeren naar aanleiding van een overlijden. Weet je niet bij welke banken de overledene tegoeden had ...

10-Stappenplan - ONDERZOEK doen

http://www.molepi.nl/uploads/tekstblok/handleiding_docenten_pws_150824.pdf

Deze opdracht is mogelijk met alle soorten onderwerpen. Voor een oefening is het verstandig om als docent een onderwerp uit te kiezen. Als voorbeeld wordt hier ...

Checklist: Wat doen bij een overlijden?

https://www.dvv.be/content/dam/dvv-site/verzekeringen/overlijden/artikelen/checklist-wat-doen-bij-een-overlijden.pdf

12 okt 2017 ... overledene te groeten als ze dat wensen. 4. Regel de aangifte bij de burgerlijke stand. Meestal zal de begrafenisondernemer de aangifte doen.

CNV-gids 'Wat te doen bij overlijden'

https://www.cnv.nl/fileadmin/user_upload/CNV-gids-overlijden.pdf

door middel van een verklaring van erfrecht verklaart een notaris of dit bij de overledene al dan niet het geval was en wie de eventuele erfgenamen zijn en voor ...

Wat kan een vakbond doen in je bedrijf? - ACV

https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/sv-es-sociale-verkiezingen-2020/ozk/acv-fiche-overleg.pdf?sfvrsn=6dcd004_4

De vakbondsafvaardiging of syndicale delegatie is de motor van de vakbond in een onderneming. Het is voor veel mensen het eerste aanspreekpunt met de ...

Zo doen we zaken - Politie.nl

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerpteksten/inkoop-en-aanbesteding/2020/20200109-business-etiquette-v2.1-concept.pdf

9 jan 2020 ... Het logo en het monogram van de politie mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 6.2. Afstemming. Voor de afstemming van ...

30 ideeën om mee te doen - WordPress.com

https://openmonumentendag.files.wordpress.com/2018/04/inspiratiegids-open-monumentendag-20184.pdf

Prik & Tik-filiaal in jouw regio. Meer info over het project en het ... onder meer sporen na in Diest, Leopoldsburg en bijvoorbeeld ook Gingelom (waar de eerste ...

1. wat doen we met ons afval? - Limburg.net

https://limburg.net/sites/default/files/generated/components/attachments/2018_Limburgnet_anderstaligen_fiches_studenten.pdf

een restafvalbak van Limburg.net. NAAR ERGENS ANDERS BRENGEN. NAAR HET RECYCLAGEPARK BRENGEN. AFVALKALENDER. 2018. Lommel.

Gewoon doen - Movisie

https://www.movisie.nl/sites/default/files/content/artikelen/monitor_voedselbankenproject_2e_jaar.pdf

14 april 2017 ... Met dank aan de deelnemers aan de cursus 'Gewoon doen' die tijd en aandacht ... vraagstelling enigszins aangepast: in de 1- en 2-meting wordt niet ... Een deelnemer zegt: “Ik ben gaan nadenken over mijn opstelling, die is.

Aan Ontwikkelingssamenwerking Doen - Belgium.be

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/aan_ontwikkelingssamenwerking_doen.pdf

De vacatures worden gepubliceerd in diverse dagbladen en op de website van. BTC. ... De samenwerking tussen DGD en het ITG is gebaseerd op de volgende ...

Wat te doen bij - Holland Dexter

https://hollanddexter.nl/wp-content/uploads/2016/12/Wat-te-doen-bij.pdf

binnen 48 uur na geboorte aanmelden bij CRV www.crv4all.nl/veemanager. •. Voor een goede registratie van de haarkleur dient u de volgende codes te ...

Van weten naar doen - BIN NL

https://www.binnl.nl/dag van het gedrag/eerdere dagen/dag van het gedrag 2018/presentaties sprekers 2018/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1411631

18 okt 2018 ... Voorlichtingsmateriaal consumenten, bijv. website. - Online tools, bijv. 'Eetmeter'. - Voorlichtingsmateriaal voor professionals, bijv. 'praten over ...

Wat te doen bij een arbeidsongeval? - 28 April

http://28april.org/wp-content/uploads/2019/04/ACV_2019_NL.pdf

28 april 2019 ... Het ACV werkt hard om je werkplek veiliger en gezonder te maken. ... Mechelen. 015 45 46 47 ... Onze kantoren en openingsuren vind je op.

Wat kan je doen tijdens je verblijf?

http://www.buikberg.com/sites/default/files/images/PDF/wat_kan_je_doen_tijdens_je_verblijf_in_horebeke.pdf

Startplaats: 't Zwart licht, Marktplein 4, 9660 Brakel. Bewandel de Valkenberg, vooral bekend uit De Ronde van Vlaanderen. De route leidt door het mooie Elst ...

Ik hen COPD - Wat kan ik doen? - Pharos

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/05/ik_heb_copd_wat_kan_ik_doen_pharos.pdf

Ik heb COPD, ... U kunt wel veel doen om uw COPD minder snel erger te maken. Hoe krijgt u ... Longaanval actieplan staat wat u moet doen als uw klachten erger worden. ... De extra zuurstof is nodig om schade aan uw hart en andere organen te ... Als uw slijm wit is, kunt u medicijnen krijgen die het hoesten minder maken.

Onderzoek doen - Agtijmensen.nl

http://www.agtijmensen.nl/Onderzoek%20doen/Onderzoek%20doen%20vwo%20versie.pdf

Als dat verband niet lineair is moet je de grootheden langs de assen zo kiezen dat er ... Zonder luchtweerstand is er een kwadratisch verband tussen hoogte en ...

Ook in het BO aan STEM onderwijs doen

https://stemnetwerk.be/sites/default/files/upload/documenten/2.3-Ook%20in%20het%20BO%20aan%20STEM%20onderwijs%20doen.pdf

Citroenbatterij. Hier brandt de lamp december. Kunststoffen en recyclage. Olievatenzetel. Papier maken. Kruiden, plantenrek met petflessen. Bio plastic maken.

Als het pijn blijft doen - ZNA

https://www.zna.be/sites/zna.be/files/pijnkliniek-als-het-pijn-blijft-doen-pdf-bestand.pdf

van UZ Antwerpen (UZA) en voorzitter van de Belgian Pain Society. Onder chronische pijn ... Als het zeer blijft doen. Herleven in de pijnkliniek het lijkt er niet op ...

Wat is neurologie en wat doen neurologen

https://www.neurologie.nl/fpdf/500

De neuroloog is een arts die gespecialiseerd is in ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van de mens. Hoofdpijn, krachtsverlies.

30 ideeën om mee te doen - Herita

https://www.herita.be/sites/default/files/2019-10/inspiratiegids-open-monumentendag-20184.pdf

30 jaar Open Monumentendag: een getuigenis. Interview met Lieve Geerts en Peter Vermeulen, De Haringrokerij, Antwerpen. Uiteraard doen we weer mee.

Wat te doen na brand? - firesafe!

http://firesafe.be/doc/Wat_te_doen_na_brand_def_72886.pdf

waar het gebrand heeft. Preventiedienst Brandweer Antwerpen Telefoonnummers hulpdiensten. Preventiedienst. Brandweer Antwerpen. Noorderlaan 69. 2030 ...

Wat kan je doen met tablets in de bib? - Amazon S3

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/meta-magazine-article-pdf-META_201309_DeVraag.pdf

landse bibliothe- ken ontwikkelden, net zoals de bib van Londerzeel, een speciale cata- logusapp. Wie gebruik maakt van de Aquabrowser en Mijn Bibliotheek.

U wordt Nederlander. Wat mag en moet u doen? - IND

https://ind.nl/Formulieren/6075.pdf

U kunt een Nederlandse paspoort aanvragen als u bij de naturali satieceremonie bent geweest en de bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap ...

“Wat te doen bij” : ongewenste brandmeldingen 1 ... - Brandweer

https://www.brandweer.nl/media/4704/informatieblad-wat-te-doen-bij.pdf

“Wat te doen” ? Actie door*. Roken onder melder. - ander type melder plaatsen. - melder verplaatsen. - “rooklocatie” verplaatsen. - afzuiging aanbrengen.

WAT DOEN WE MET DE FEESTDAGEN Kerst- activiteitenlijst ...

https://www.haagssteunsysteem.nl/documents/4835360/0/Kerst-activiteitenlijst 2019.pdf

24 dec 2019 ... Vrolijke kinderactiviteiten. De Royal Christmas Fair is een unieke belevenis voor kinderen. Dagelijks kom je er kerstacteurs en. (kinder-)koren ...

doen we - PAULO - Bestuursopleiding - Vorming

https://bestuursopleiding.paulo.be/assets/Paulo%20Bestuursopleiding%20-%20Vormingsaanbod.pdf

doen we. Leren samen. PAULO bestuursopleiding vormingsaanbod 2019-2020 ... Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent. 09 267 82 17.

Transparant zaken doen met ABB Benelux

https://library.e.abb.com/public/e2aa498979514600ae4a43920dde5689/Transparant%20zaken%20doen%20met%20ABB%20Benelux%202017.pdf

3 mei 2017 ... Met het oog op de huidige digitalisering in onze branche is ABB bezig om u op ... in België ondersteunen we het Bellidic formaat. • voorkomen ...

Stof is er om te doen opwaaien - Amazon S3

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/meta-magazine-article-pdf-Interview_Lolita.pdf

Het Letterenhuis in Antwerpen is de centrale archiefinstelling voor het literaire erfgoed in. Vlaanderen. Het verzamelt, bewaart en ontsluit literaire archieven en ...

Competentiebegeleiders doen ertoe - OVSG

https://www.ovsg.be/docs/imago/juni-competentiebegeleiders-doen-ertoe.pdf

Directrice Debbie Rooms (De Zeppelin – Haasdonk) over de aanloop naar het M- decreet. In Leerrijk, 15 september 2015. 3. Auteur van 'Co-teaching. Krachtig ...

Stappenplan en checklist: Wat te doen bij het overlijden van een ...

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/publicaties/alle-publicaties/6033/checklist-overlijden-werknemer

Naast dat een overlijden veel emoties los kan maken bij een werkgever en collega's, zijn er ook verplichtingen waar de onderneming aan dient te voldoen. Bij het ...

WAT KUN JE ALLEMAAL DOEN OP DE KABOUTERZOLDER? IETS ...

http://www.landbouwmuseumtiengemeten.nl/images/lmt/PDF/40jaarkabouters.pdf

opzet, kun je je een echte kabouter voelen! • In de dvd-hoek kun je kijken naar een dvd van “David de kabouter”. • Aan de knutseltafel kun je tekenen, kleuren, of ...

Vergiftigingen: eerst denken, dan doen

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-90-313-8615-4_13.pdf

stabiliseren, basale handelingen: zuurstofsaturatiemeter aansluiten, zuurstof geven, ECG opnemen. Tegelijkertijd ABC beoordelen: ademweg en circulatie.

Wat heb je nodig? Wat moet je doen? - WordPress.com

https://jufelienmaakt.files.wordpress.com/2019/09/leescircuit.pdf

Ga naar www.boekenzoeker.org. 2. Ga naar de pagina van 0 tot 8 jaar. 3. Kies daarna een thema. 4. Kies 3 boeken die je graag wil lezen. 5. Schrijf de titels op ...

jaarverslag 2018 - Stichting Doen

https://www.doen.nl/web/file?uuid=714c3f5c-371e-4c63-a384-e8eea73f7489&owner=69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc&contentid=3471

jaarverslag 2018 in op de vier transities die DOEN wil ... buurthuis om er samen te koken, een rommelmarkt te organiseren of opvoedondersteuning te bieden. ... Dorpshuis Op De Welle in De Wilp in de krimpgemeente Marum, Groningen, ...

Dankzij de begeleiding van Arbeidskansen vzw kan ik nu doen wat ...

https://www.arbeidskansen.be/fmuploads/Finale%20Versie%20-%202019_hID_Arbeidskansen_magazine_210x260mm_NL_web.pdf

Redactieteam: Alice Beliën, Ruben Derkoningen,. Filip Standaert & Eric Ramaekers ... kloppen, maar je moet zeker veel aandacht hebben voor de mensen.

De sportbeoefenaar en het verbod een beroep te doen op de ...

https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/18n4/vanbeylen.pdf

Sportmagazine schrijft : "De reglementen van het KBRSF (Belgische draffederatie) Iaten niet toe om hun beslissingen voor andere rechtsinstanties aan te vailen.