algemene vo algemene voorwaarden voor diens ... - Msaada

opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. d. De opdrachtgever ... Aldus opgemaakt te Heeswijk-Dinther, 1 juli 2017.

algemene vo algemene voorwaarden voor diens ... - Msaada - Gerelateerde documenten

algemene vo algemene voorwaarden voor diens ... - Msaada

https://msaada.nl/wp-content/uploads/2017/08/algemene-voorwaarden-msaada-2017.pdf

opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. d. De opdrachtgever ... Aldus opgemaakt te Heeswijk-Dinther, 1 juli 2017.

Algemene voorwaarden ZLTO Artikel 1 Definities In deze algemene ...

https://www.zlto.nl/stream/algemene-voorwaarden-zlto-gedep-28-nov-2016.pdf

28 nov 2016 ... 2. Cliënt. De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die ZLTO opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 3. Bescheiden.

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Op Eigen Wijze ...

https://opeigenwijze.org/wp-content/uploads/2019/05/AV-Op-Eigen-Wijze.pdf

Algemene voorwaarden Op Eigen Wijze Coaching & Training voor het leveren van ... (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de.

JBC klantenkaart - Algemene Voorwaarden Deze Algemene ...

https://webimages.jbc.be/doc/be/jbc_algemene_voorwaarden.pdf

Op vertoon van uw JBC-klantenkaart ontvangt u bij besteding van elke volle euro op uw aankoopticket één spaarpunt. U kunt het hele jaar door punten sparen en ...

ALGEMENE VOORWAARDEN Liber-t ALGEMENE ... - Easytrip

http://www.easytrip.fr/wp-content/uploads/2017/04/Particuliers_Conditions-Generales-et-Particulieres-nov-2016-NL.pdf

14 nov 2016 ... Frankrijk. - Via e-mail naar het volgende adres: [email protected]. - Via de telefoon naar de klantendienst Easytrip France: 01 76 54 41 19.

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze algemene ... - De Baenwinning

http://www.debaenwinning.be/downloads/algemene-voorwaarden.pdf

Een reservatie van een datum en locatie is slechts definitief wanneer het “voorschot voor reservatie” betaald is. Indien wij uiterlijk vijftien dagen na de datum van ...

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen ... - Vergimmo

http://vergimmo.be/algemene-voorwaarden.pdf

Vergimmo behoudt zich het recht voor huidige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 1.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FREELANCE ...

https://www.persgroep.nl/pdf/Freelancevoorwaarden_DPN_2018.pdf

30 jan 2018 ... de Persgroep: de Persgroep Nederland B.V. en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen in Nederland ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ... - De Pauw ICT

https://www.depauwict.nl/wp-content/uploads/2018/03/Algemene-voorwaarden-dienstverlening-B2B.pdf

De Pauw ICT, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer 61228389, wordt in deze ... op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere ...

ADVIES OVER DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ...

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Advies-9-Commissie-Onrechtmatige-Bedingen.pdf

11 juni 2002 ... Proximus van Belgacom Mobile, Mobistar, en Orange (het huidige Base), in een ... tussentijdse facturen kan eveneens als een beding worden ...

Algemene voorwaarden voor ... - EVA De Fietsambassade Gent

https://fietsambassade.gent.be/sites/default/files/documents/Reglement_parkeren%20in%20afgesloten%20fietsenparkings_0.pdf

Stad Gent: de eigenaar die bepaalde afgesloten fietsenparkings ter beschikking ... Bewonersvergunning: een gemeentelijke parkeervergunning voor bewoners ...

algemene voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan hcss

http://hcss.nl/sites/default/files/hcss-terms-okt15-nl.pdf

27 aug 2015 ... enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Artikel 2.2. Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt. HCSS zich ...

WPG Algemene voorwaarden voor consumenten - WPG Uitgevers

https://www.wpg.nl/wp-content/uploads/2019/01/WPG-Algemene-Voorwaarden-voor-consumenten.pdf

Toepasselijkheid. 1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: “de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere tussen WPG Uitgevers B.V., ...

Algemene voorwaarden voor plaatsing van uw ACD-serre ...

https://acd.eu/wp-content/uploads/2019/11/2020-Algemene-voorwaarden-Muurserres-NL-finale-versie-DONE.pdf

De serre geplaatst wordt ofwel op beton ofwel in volle grond, vrij van hindernissen (steenslag, ondergrondse leidingen, bouwafval,…) •. De grond puinvrij is en ...

Algemene voorwaarden voor verhuur, onderhoud en ... - CWS

https://www.cws.com/sites/default/files/2019-04/Algemene-voorwaarden-Initial-BE-NL.pdf

1 okt 2014 ... rekening gebracht op basis van de prijzen vermeld in de bijzondere ... de Rentokil Initial groep van vennootschappen of aan enige andere ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN VAN ... - IRISnet

http://irisnet.brussels/files/documents/cgv_irisnet_nl.pdf

“SIM kaart” : (subscriber Identity Module) smartcard van IRISnet dat de Klant in zijn ... de integriteit en de veiligheid van berichten die binnenkomen in de mailbox ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERVOER KVG-TRANS

https://www.kvgtrans.be/GeneralConditionsKVG2019_NL.pdf

Alle offertes van KVG-TRANS zijn vrijblijvend en binden haar niet. De overeenkomst tussen partijen komt pas definitief tot stand nadat de offerte schriftelijk en ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INKOOP EN UITBESTEDING ...

https://www.vskr.nl/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=5752

V&SH. : de besloten vennootschap Visser & Smit Hanab B.V., gevestigd te Papendrecht, en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, voor ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DIENST VOOR DE ... - Bpost

https://www.bpost.be/site/nl/docs/conditions/Algemene_voorwaarden_Postbussen_NL.pdf

eventueel post kunnen ontvangen in de postbus en die gemachtigd zijn om de ... openingsuren van het lokaal als de postbussen van het postkantoor langs ...

algemene voorwaarden schoolverzekering voor ... - Scholengroep 26

https://www.scholengroep26.be/sites/default/files/atoms/files/TC_AV%20Gemeenschapsonderwijs.pdf

Rekening Ethias Bank: 827-0821680-86 IBAN: BE78 8270 8216 8086 BIC: ... De premie is de prijs der verzekering; in geval van opzegging, opheffing of ...

Algemene voorwaarden voor de levering van ... - Gaslicht.com

https://www.gaslicht.com/userfiles/pdf/energie/essent/algemene-voorwaarden/AV170401-Essent-2017.pdf

1 april 2017 ... ... deze voorwaarden? 11. Aanvullende voorwaarden Essent Retail Energie B.V. 12 ... Moet ik mijn netbeheerder laten weten dat ik een andere leverancier heb? Nee, u hoeft geen ... betalingsoverzicht! (Ook de openstaande ...

ALGEMENE VOORWAARDEN van Aspiravi Energy NV voor de ...

https://www.aspiravi-energy.be/downloadfilepublic.aspx?TYPE=algemenevoorwaarden

van Aspiravi Energy voor de levering van elektriciteit aan Huishoudelijke Klanten ... of Aspiravi Samen cvba met betrekking tot het aantal gehouden aandelen, ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ... - Costa Cruises

https://www.costacruises.nl/content/dam/costa/costa-asset/pdf/nl/Conditions_CClub-2019-NL.pdf

van Costa vermelde cruise de gast geen recht geeft op CostaClub-punten, ... houden van het laatste Costa-nieuws, Club-initiatieven, evenementen, promoties.

Algemene voorwaarden voor hypothecaire ... - Van Lanschot

https://www.vanlanschot.nl/-/media/files/voorwaarden/productvoorwaarden/hypotheken/hypotheken-voor-11-september-2017/van-lanschot-algemene-voorwaarden-hypothecaire-geldleningen-05-2017.ashx

Toerekening van vervroegde aflossingen ... Bij gehele aflossing van de geldlening zal de alsdan verschuldigde rente tegelijk ... Bij de berekening van de boete.

algemene voorwaarden voor bewaarneming ... - Verhuysmans

http://www.verhuysmans.be/ckfinder/userfiles/files/BKV%20Bewaarnemingsvoorwaarden%20FINAAL%202017-WM-NL.pdf

c) de premies voor de verzekering alle risico's; d) de mogelijke kosten verbonden aan speciale reiniging en onderzoek van goederen die meer dan zes (6) ...

Algemene Voorwaarden Majesta Uitvaartzorg voor dieren

https://www.majesta.nl/wp-content/uploads/AV%20Majesta%20Uitvaartzorg%20voor%20dieren.pdf

5 dec 2019 ... 7.5 De Klant kan het Dierencrematorium of Uitvaartcentrum expliciet verzoeken om de As per aangetekende en verzekerde post te laten ...

Algemene Voorwaarden voor particulier gebruik van de BasicCard 1 ...

https://www.mijnbetaalplan.nl/files/docs/basiccard_algemenevoorwaarden.pdf

Alg. Voorwaarden BasicCard particulier gebruik Versie 01.2010. Algemene Voorwaarden voor particulier gebruik van de BasicCard. 1. Toepasselijkheid van de ...

algemene voorwaarden voor meubelbewaring ... - Dockx Select

http://www.dockx-select.be/assets/261

de B.K.V. en volgens de apart overeengekomen tarieven voor de verhuis. De bewaargever neemt kennis van deze voor- waarden via ondertekening van de ...

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit ... - Luminus

https://www.luminus.be/-/media/general/documents/generalterms/btc_1_generalconditions_nl.pdf

Bij verhuis blijft de Leveringsovereenkomst onverminderd van kracht op uw nieuw adres. U dient ons bij voorkeur 30 kalenderdagen op voorhand (en uiterlijk. 30 ...

Algemene voorwaarden Telenet Business (voor producten en ...

https://www2.telenet.be/content/dam/www-telenet-be/TB/klantenservice/documents/TELENET%20-%20TB%20SOHO_NL_mrt_2019.pdf

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Telenet diensten en op de door Telenet verkochte of ter beschikking gestelde apparatuur/producten die ...

Algemene voorwaarden voor de levering van propaan ... - Antargaz

https://www.antargaz.be/sites/default/files/2018-10/20170401%20Algemene%20voorwaarden%20voor%20de%20levering%20van%20propaan%20butaan%20en%20LPG%20in%20bulk%20%28NL%29_NL01-V3.pdf

1 april 2017 ... -“Overeenkomst”: leveringsovereenkomst van propaan/butaan/LPG in bulk waarop de ... Overeenkomst, prijs, betaalwijze en betaaltermijn, onderhoudsfiche, ... officiële maximumprijs die van kracht is op de dag van levering.

Algemene voorwaarden voor pakketreis-overeenkomsten ... - Abto

https://www.abto.be/wp-content/uploads/2019/07/Pakketreisovereenkomst-en-standaardinformatieformulier-NL.pdf

Reizen voor pakketreis-overeenkomsten (geldig vanaf. 01/07/2018). Hotels met vlucht en/of ... Bijzondere reisvoorwaarden Caractère/Buitengewoon. Pagina 1/6.

Algemene voorwaarden voor levering van goederen en ... - Sanelco

https://www.sanelco.nl/wp-content/uploads/2017/09/Sanelco_Algemene_Voorwaarden_bedrijven_instellingen.pdf

Overeenkomst : iedere overeenkomst waarbij Sanelco zich jegens de Opdrachtgever verbindt goederen en/of diensten te leveren. Artikel 2 Algemeen. 1.

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn ...

http://www.burgershondenpension.nl/wp-content/uploads/2014/05/Algemene-voorwaarden-Burgers-Hondenpension.pdf

Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat ... Dierenpension: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te ...

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de “Access ... - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/accesscard/rules-accesscard-2018-07-07.pdf

Hij stelt de Bank of Card Stop (tel. nr. Atos Worldline NV –. Haachtsesteenweg, 1442 – 1130 Brussel) onmiddellijk in kennis van wanneer hij zich rekenschap ...