Atlas van kansen voor Zuid-Limburg en haar ... - Provincie Limburg

3 jan 2018 ... 4 De grensregio Zuid-Limburg, Tongeren, Hasselt, Luik en Aken. 35 ... voor basisvoorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels. Zonder.

Atlas van kansen voor Zuid-Limburg en haar ... - Provincie Limburg - Gerelateerde documenten

Atlas van kansen voor Zuid-Limburg en haar ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/217/atlas_van_kansen_zuid-limburg_en_haar_grensregios_incl_hasselt_nederlands.pdf

3 jan 2018 ... 4 De grensregio Zuid-Limburg, Tongeren, Hasselt, Luik en Aken. 35 ... voor basisvoorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels. Zonder.

Atlas van kansen voor Midden-Limburg, Viersen ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/217/atlas_van_kansen_midden-limburg.pdf

4 De grensregio Midden-Limburg, Viersen, Heinsberg en Maaseik. 35. 5 Werken ... restaurant krijgt één punt – een restaurant vermeld met een 'Bib Gourmand'.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1119/structuurvisie_wonen_zuid-limburg.pdf

visie op de woningmarkt, opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten Beek, ... manier waarop wordt omgegaan met die opgave en nieuwbouw kwalitatief ...

Een koers voor Limburg - Zuid Limburg

https://www.zuidlimburg.nl/upload/div/actieprogramma-zuid-limburg-mei2012.pdf

Een koers voor Limburg. Actieprogramma Zuid-Limburg mei 2012 ... blieke startsein worden gegeven voor een IBA in Parkstad. Limburg voor de periode ...

Zuid-Limburg viert 75 jaar bevrijding! - Visit Zuid-Limburg

https://www.vvvzuidlimburg.nl/media/865895/75-jaar-bevrijding-def-web.pdf

Tweede Wereldoorlog goed terug te zien is. Ontdek ... het Belgische fort in slechts twintig ... melkfabriek nog boter te koop was. ... 2020 • Oude legervoertuigen,.

Spiritueel onthaasten in Zuid-Limburg - Visit Zuid-Limburg

http://media.vvvzuidlimburg.nl/documents/VVVZL_SpiritueelGenieten.pdf

met name om religieuze gebouwen, zoals kerken, kapellen, kloosters en basilie- ken. Ze hebben vrijwel ... eerste Blote Voeten Pad van Limburg, een tocht van 3 ...

Broschuere Zuid-Limburg GB 12-2016 (3 ... - Visit Zuid-Limburg

https://www.visitzuidlimburg.nl/media/204541/broschuere_zuid-limburg_gb_3-auflage_download.pdf

through the marlstone caves of Valkenburg*. In the event that ... The 'marlstone town' of Valkenburg aan de Geul ... Thermae 2OOO*, a health resort park was.

Excursies VVV Zuid-Limburg Informatie ... - Visit Zuid-Limburg

http://media.vvvzuidlimburg.nl/documents/VVVZL_AccGids2011.pdf

16 jan 2011 ... Bij zo'n dagje winkelen hoort uiteraard een kopje koffie met Limburgse vlaai op het terras of een lekkere lunch in een eetcafé of restaurant.

Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid - GGD Zuid Limburg

https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/Factsheets/Regionale_gezondheidsnota-2020-2023.pdf

monitoren en evalueren van de Zuid-Limburgse aanpak zoals in de nota beschreven, is zodoende voorhanden. ... Zo gaan we richting Trendbreuk en daarmee naar meer goed opgeleide en gezonde inwoners. Inwoners ... smaakt naar meer!” ...

INTERNETWANDELEN in Zuid-Limburg - Wandelgids Zuid-Limburg

https://wandelgidszuidlimburg.com/wp-content/uploads/pictureswebsite/pers4.pdf

6 dec 2008 ... wandelen ook in 2003 gedaan, maar dan in ... „Met wandelen ben ik een jaar of tien geleden ... In het Heuvelland heb ik nu alle routes wel zo'n ...

Kansrijke start Zuid-Limburg - GGD Zuid Limburg

https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/190124_Actieplan-Kansrijke-Start-Zuid-Limburg.pdf

Actielijn 7: Tijdens de zwangerschap en na de geboorte: Programma VoorZorg uitrollen in heel Zuid-. Limburg .

Wegwijzer Zuid-Limburg - Visit Zuid-Limburg

http://media.vvvzuidlimburg.nl/documents/vvvzl_wegwijzer2013.pdf

Van oudsher is de VVV Zuid-Limburg het toeris- ... hoog op de Cauberg gelegen thermaal bad én ... Willy Opreij, Margraten; Romy Finke, Heerlen; Guy van.

Welcome to South Limburg - Visit Zuid-Limburg

http://media.vvvzuidlimburg.nl/documents/VVVZL_welcometosouthlimburg_2011.pdf

The regional tourism association (VVV. Zuid-Limburg) was founded in 1885 and is the oldest tourist office in the Netherlands. Tourism has a long tradition here,.

natuurherstel in zuid-limburg - Natuurpunt Limburg

http://www.natuurpuntlimburg.be/media/tijdschriften/NPLtijdschrift0619def.pdf

1 juli 2019 ... kampen bouwen, vuur maken, pruttelende netelsoep,… Op het einde van dit avontuur krijg je een eigen totemnaam en verander je in een ...

South Limburg - Visit Zuid-Limburg

http://media.vvvzuidlimburg.nl/documents/VVVZL_welcometosouthlimburg_2011.pdf

Roman - Catacombs in the marl caves*. Valkenburg castle ruins*. 32°C thermal water in the generous Wellness centers in the Thermae 2OOO*. The modern ...

Klimaat- adaptatie- plan Limburg 2017 - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/klimaat_klimaatadaptatieplan_2017.pdf

18 sep 2017 ... Adaptatie en mitigatie, een duo-baan / 8. 1.2. ... om de keuze zichtbaar te maken: Domein Bokrijk (Genk), provinciedomein Nieu- ... Om het pro-.

toeristische trendrapportage limburg 2016-2017 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_limburg_2016-2017.pdf

15.000 slaapplaatsen in Zuid-Limburg beschikt Maastricht over circa een derde en ... Een jeugdherberg is een accommodatie voor overwegend jeugdige gasten.

Toeristische trendrapportage Limburg 2015-2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_2015-2016.pdf

... toeristen in Limburg. Belang Duitse toerist in dagtoerisme groter. 31%. 41%. 2015. 2008 ... kerstmarkten in Limburg is dit goed te verklaren. Ook het aantal.

Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2020 (def.) - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/2355/provinciaal_natuurbeheerplan_limburg_2020_def_.pdf

21 aug 2018 ... natuurbeheer zijn kaarten beschikbaar op het niveau van agrarische zoekgebieden/leefgebieden. In planologisch opzicht is het Limburgse ...

Vitaliteit Verblijfsrecreatie Limburg van meer ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/953/vitaliteitsscan_verblijfsrecreatie_limburg_volledige_rapport.pdf

draalt de kampeermarkt. De opgave is om schaarste te creëren zodat de markt ... mix van techniek en beleving. Van Gogh-Roosegaarde fietspad in Eindhoven.

Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/beleid2018_gerits.pdf

Het aantal falingen nam met. 13 % af (0,2 % in Vlaanderen). Ook de Limburgse export doet het goed: een stijging van 6,8 %. We groeien sterker op eigen kracht.

Romeinse tijd in Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1061/romeinse_tijd_in_limburg.pdf

huishoudelijk gebruikte objecten (vaatwerk, meubelen, accessoires, etc.) ... Blerick, Kessel-Hout, Kessel-Eik en een mogelijke villa in Arcen en ... Zolad , Riemst.

Beleidsplan Ruimte Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/ro_brl_focusnota.pdf

Limburg heeft een uitgesproken rol in Vlaanderen. Onze ligging zorgt ervoor dat we het schakelgebied zijn tussen de Vlaamse Ruit, de Euregio Maas-Rijn en het ...

Limburg goes climate neutral - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/leven/klimaatenmilieu/kllimaatneutraal_2012_aanpak_brochure_eng.pdf

agglomerates of Hasselt and Genk (approx. 40,000 homes); ... so that sustainable action becomes as natural as consumerism is today. To create a culture of ...

Natuurvisie Limburg 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/203/natuurvisie_limburg_2016.pdf

oude bossen met soorten zoals de zwarte specht, wespendief ... en eigenaren laten een deel van hun oogst op de grond wegrotten. Een oppervlakte van 100.

Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/298/havennetwerkvisie_limburg_2030_041012.pdf

De havens in Limburg hebben de afgelopen jaren door het actieve beleid van ... De terminal 'haven van Genk' beschikt over een bulkhaven, waar jaarlijks 1,6 ...

milq De provincieraad van Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/griffie/reglementen/20191218_besluit_plot_tarieven_oefenhal.pdf

18 dec 2019 ... Gelet op de bevoegdheden van de provincieraad en de deputatie, zoals vastgelegd in het provinciedecreetX. Gelet op de wetten, koninklijke ...

Winkelmonitor Limburg 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/213/winkelmonitor_limburg_2016.pdf

2 aug 2017 ... Winkelmonitor. Limburg. 2016. De Limburgse winkelmarkt in beeld ... Hier werd het voormalig tuincentrum (7.500 m² wvo) omgebouwd tot een ...

Digitale samenleving Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1909/1902_1915_p037-001_provincie_limburg_eindrapport.pdf

(Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, ... http://www.uzleuven.be/nl/obesitaskliniek/gevolgen-van-obesitas#sociaal. ... Maastricht of Aken of Hasselt werkt zou.

Armoede heeft vele gezichten en zorgt voor ... - GGD Zuid Limburg

https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/Factsheets/Armoede-heeft-vele-gezichten.pdf

participatie. Figuur 1: Kringloop van armoede. Armoede kan iedereen overkomen. Armoede heeft veel gezichten en kan iedereen overkomen. Mede als gevolg ...

KOERS VOOR EE N VITALER LIM B URG - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/785/rapport_sociale_agenda_limburg_2025.pdf

een sociale agenda voor de IBA (jaarplan IBA 2016). Deze Sociale Agenda van Limburg 2025 voorziet deze uitwerking van een duidelijke koers.

Mobiliteitsanalyse voor Leopoldsburg in functie ... - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/leven/ruimtelijkeordening/mobiliteitsanalyse_leopoldsburg_eindrapport.pdf

15 sep 2016 ... ARCADIS Belgium nv/sa. Maatschappelijke zetel. Koningsstraat 80. B-1000 Brussel. Eurostraat 1 – bus 1. B-3500 Hasselt. Contactpersoon.

Toekomst voor erfgoed! Beleidskader met ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/291/beleidskader_immateriaal_erfgoed_2016-2019.pdf

1 jan 2018 ... Ook het culinair erfgoed, zoals het stoken van Limburgse ... Bronken, Carnaval, de schuttersfeesten en de oogstdankfeesten. ... De financiële middelen worden voor 2016-2017 gehaald uit bestaand budget cultuur, waarbij we.

Wegwijsbrochure voor vrijwilligers, dienst- en ... - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/salk/achtergrond_studies/20140617_conferentie_wegwijsbrochure.pdf

17 juni 2014 ... 3530 HOUTHALEN- ... www.acv-limburg.be. Tip: ... Openingsuren JAC-Genk: elke dinsdag van 15.30 tot 18.00 u. en om de oneven weken op ...

toekomstagenda voor limburg - Ondernemersplatform Limburg

http://www.oplim.be/uploads/9/6/0/2/96028564/toekomstagenda_limburg_finale_versie.pdf

loosheidsgraad is na de sluiting van Ford Genk met meer dan 33% gedaald. De lichte voorsprong van Limburg (6,00 %) op het Vlaams gemiddel- de (6,04%) is ...

VVV Zuid - Visit Zuid-Limburg

http://media.vvvzuidlimburg.nl/documents/vvvzl_wegwijzer2013.pdf

Namens VVV Zuid-Limburg, hartelijk welkom in Nederlands zuidelijkste provincie. ... modernste beeld- en geluidstechnieken wordt film kijken puur genieten.