Atlas van kansen voor Midden-Limburg, Viersen ... - Provincie Limburg

4 De grensregio Midden-Limburg, Viersen, Heinsberg en Maaseik. 35. 5 Werken ... restaurant krijgt één punt – een restaurant vermeld met een 'Bib Gourmand'.

Atlas van kansen voor Midden-Limburg, Viersen ... - Provincie Limburg - Gerelateerde documenten

Atlas van kansen voor Midden-Limburg, Viersen ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/217/atlas_van_kansen_midden-limburg.pdf

4 De grensregio Midden-Limburg, Viersen, Heinsberg en Maaseik. 35. 5 Werken ... restaurant krijgt één punt – een restaurant vermeld met een 'Bib Gourmand'.

Atlas van kansen voor Zuid-Limburg en haar ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/217/atlas_van_kansen_zuid-limburg_en_haar_grensregios_incl_hasselt_nederlands.pdf

3 jan 2018 ... 4 De grensregio Zuid-Limburg, Tongeren, Hasselt, Luik en Aken. 35 ... voor basisvoorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels. Zonder.

Auto- en motorroute Midden-Limburg Westlus - VVV Midden-Limburg

https://vvvmiddenlimburg.nl/sites/default/files/pdf_flipbook/autoroute_en_motorroute_midden-limburg_westlus.pdf

Deze fraaie autoroute en motorroute loopt door het midden van Nederlands Limburg en een deel ... Al met al een perfecte toertocht om een mooie dag door te brengen midden in Lim- burg, waarin je ... 1,6 km rijd je over de Maasbrug België binnen. Na ong. ... 50 m vóór de kerk links en de logische weg volgen. Vervolgens ...

en Midden-Limburg - Vlaams Instituut voor de Zee

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/15/301515.pdf

van de grote ontwikkelingen op dit gebied was de verbreiding van de karploeg, die al langere tijd bekend was, maar die pas in de hoge Middeleeuwen op grote ...

Beleidskader fosfaat voor Noord- en Midden-Limburg - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/51712

Voor het beleidskader fosfaat van de Provincie Limburg zijn kaarten geproduceerd van Noord- en. Midden-Limburg met de stroomgebieden die prioriteit ...

Klimaat- adaptatie- plan Limburg 2017 - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/klimaat_klimaatadaptatieplan_2017.pdf

18 sep 2017 ... Adaptatie en mitigatie, een duo-baan / 8. 1.2. ... om de keuze zichtbaar te maken: Domein Bokrijk (Genk), provinciedomein Nieu- ... Om het pro-.

Toeristische trendrapportage Limburg 2015-2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_2015-2016.pdf

... toeristen in Limburg. Belang Duitse toerist in dagtoerisme groter. 31%. 41%. 2015. 2008 ... kerstmarkten in Limburg is dit goed te verklaren. Ook het aantal.

toeristische trendrapportage limburg 2016-2017 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_limburg_2016-2017.pdf

15.000 slaapplaatsen in Zuid-Limburg beschikt Maastricht over circa een derde en ... Een jeugdherberg is een accommodatie voor overwegend jeugdige gasten.

Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2020 (def.) - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/2355/provinciaal_natuurbeheerplan_limburg_2020_def_.pdf

21 aug 2018 ... natuurbeheer zijn kaarten beschikbaar op het niveau van agrarische zoekgebieden/leefgebieden. In planologisch opzicht is het Limburgse ...

Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/beleid2018_gerits.pdf

Het aantal falingen nam met. 13 % af (0,2 % in Vlaanderen). Ook de Limburgse export doet het goed: een stijging van 6,8 %. We groeien sterker op eigen kracht.

Vitaliteit Verblijfsrecreatie Limburg van meer ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/953/vitaliteitsscan_verblijfsrecreatie_limburg_volledige_rapport.pdf

draalt de kampeermarkt. De opgave is om schaarste te creëren zodat de markt ... mix van techniek en beleving. Van Gogh-Roosegaarde fietspad in Eindhoven.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1119/structuurvisie_wonen_zuid-limburg.pdf

visie op de woningmarkt, opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten Beek, ... manier waarop wordt omgegaan met die opgave en nieuwbouw kwalitatief ...

milq De provincieraad van Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/griffie/reglementen/20191218_besluit_plot_tarieven_oefenhal.pdf

18 dec 2019 ... Gelet op de bevoegdheden van de provincieraad en de deputatie, zoals vastgelegd in het provinciedecreetX. Gelet op de wetten, koninklijke ...

Digitale samenleving Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1909/1902_1915_p037-001_provincie_limburg_eindrapport.pdf

(Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, ... http://www.uzleuven.be/nl/obesitaskliniek/gevolgen-van-obesitas#sociaal. ... Maastricht of Aken of Hasselt werkt zou.

Limburg goes climate neutral - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/leven/klimaatenmilieu/kllimaatneutraal_2012_aanpak_brochure_eng.pdf

agglomerates of Hasselt and Genk (approx. 40,000 homes); ... so that sustainable action becomes as natural as consumerism is today. To create a culture of ...

Winkelmonitor Limburg 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/213/winkelmonitor_limburg_2016.pdf

2 aug 2017 ... Winkelmonitor. Limburg. 2016. De Limburgse winkelmarkt in beeld ... Hier werd het voormalig tuincentrum (7.500 m² wvo) omgebouwd tot een ...

Romeinse tijd in Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1061/romeinse_tijd_in_limburg.pdf

huishoudelijk gebruikte objecten (vaatwerk, meubelen, accessoires, etc.) ... Blerick, Kessel-Hout, Kessel-Eik en een mogelijke villa in Arcen en ... Zolad , Riemst.

Natuurvisie Limburg 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/203/natuurvisie_limburg_2016.pdf

oude bossen met soorten zoals de zwarte specht, wespendief ... en eigenaren laten een deel van hun oogst op de grond wegrotten. Een oppervlakte van 100.

Beleidsplan Ruimte Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/ro_brl_focusnota.pdf

Limburg heeft een uitgesproken rol in Vlaanderen. Onze ligging zorgt ervoor dat we het schakelgebied zijn tussen de Vlaamse Ruit, de Euregio Maas-Rijn en het ...

Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/298/havennetwerkvisie_limburg_2030_041012.pdf

De havens in Limburg hebben de afgelopen jaren door het actieve beleid van ... De terminal 'haven van Genk' beschikt over een bulkhaven, waar jaarlijks 1,6 ...

midden-limburg - POM Limburg

https://www.pomlimburg.be/editor/files/streekfoto-midden-limburg-oktober-2016.pdf

Figuur 5 laat dan weer de verdeling van de Midden-Limburgse bevolking ... Het aantal sterften per 1.000 inwoners neemt alleen maar af in Zonhoven (-0,4).

KOERS VOOR EE N VITALER LIM B URG - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/785/rapport_sociale_agenda_limburg_2025.pdf

een sociale agenda voor de IBA (jaarplan IBA 2016). Deze Sociale Agenda van Limburg 2025 voorziet deze uitwerking van een duidelijke koers.

Toekomst voor erfgoed! Beleidskader met ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/291/beleidskader_immateriaal_erfgoed_2016-2019.pdf

1 jan 2018 ... Ook het culinair erfgoed, zoals het stoken van Limburgse ... Bronken, Carnaval, de schuttersfeesten en de oogstdankfeesten. ... De financiële middelen worden voor 2016-2017 gehaald uit bestaand budget cultuur, waarbij we.

Wegwijsbrochure voor vrijwilligers, dienst- en ... - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/salk/achtergrond_studies/20140617_conferentie_wegwijsbrochure.pdf

17 juni 2014 ... 3530 HOUTHALEN- ... www.acv-limburg.be. Tip: ... Openingsuren JAC-Genk: elke dinsdag van 15.30 tot 18.00 u. en om de oneven weken op ...

Mobiliteitsanalyse voor Leopoldsburg in functie ... - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/leven/ruimtelijkeordening/mobiliteitsanalyse_leopoldsburg_eindrapport.pdf

15 sep 2016 ... ARCADIS Belgium nv/sa. Maatschappelijke zetel. Koningsstraat 80. B-1000 Brussel. Eurostraat 1 – bus 1. B-3500 Hasselt. Contactpersoon.

Een koers voor Limburg - Zuid Limburg

https://www.zuidlimburg.nl/upload/div/actieprogramma-zuid-limburg-mei2012.pdf

Een koers voor Limburg. Actieprogramma Zuid-Limburg mei 2012 ... blieke startsein worden gegeven voor een IBA in Parkstad. Limburg voor de periode ...

toekomstagenda voor limburg - Ondernemersplatform Limburg

http://www.oplim.be/uploads/9/6/0/2/96028564/toekomstagenda_limburg_finale_versie.pdf

loosheidsgraad is na de sluiting van Ford Genk met meer dan 33% gedaald. De lichte voorsprong van Limburg (6,00 %) op het Vlaams gemiddel- de (6,04%) is ...

Midden-Limburg vzw - SVK Midden-Limburg

http://www.svkmiddenlimburg.be/files/Model_HHC_SVK-ML.pdf

Hasselt) of aan Wonen Vlaanderen (woningen gelegen in Zonhoven en Diepenbeek) met het oog op de toekenning van een conformiteitsattest. Conform een ...

VVV Midden-Limburg

https://vvvmiddenlimburg.nl/sites/default/files/pdf_flipbook/adressengids_2019_0.pdf

Partylocation / Saalvermietung 55 | Restaurants / Restaurants 57 | Terrassen / Terrassen 69. Wijn en ... Grand café Weerter Bazaar is een kindvriendelijke.

MIDDEN-LIMBURG ZAKENAUTOTESTDAG

http://blocks.mvmm.nl/images/pdf/1065.pdf

27 dec 2012 ... De prijs-kwaliteitverhouding is bo- ven verwachting: ik dacht dat de prijs van deze auto een stuk hoger lag.” bart Sniekers: “Deze wagen heeft ...

Jaarverslag 2017 - SVK Midden-Limburg

http://www.svkmiddenlimburg.be/files/1_jaarverslag_2017_website.pdf

Hasselt, of het SVK Midden-Limburg niet sneller moet groeien dan afgesproken tussen de drie partners. Het zal de uitdaging zijn voor de komende maanden om ...

maas-seen magazin - VVV Midden-Limburg

https://vvvmiddenlimburg.nl/sites/default/files/pdf_flipbook/maasseen_magazin_2018.pdf

Wenn Sie während Ihres Aufenthalts in Midden-Limburg möglichst viel sehen und erleben möchten, dann ... Park in der Sommersaison eine Loungebar,.

Informatiekrant Humanitas Midden-Limburg.pdf

https://www.humanitas.nl/siteassets/locaties/midden-limburg/fotos/informatiekrant-humanitas-midden-limburg.pdf

Informatiekrant over het vrijwilligerswerk van Humanitas Midden-Limburg ... De Graas, is ook een plek om te ontmoeten: Er is een binnenspeeltuin, een (familie) restaurant, je kunt diverse activiteiten doen in combinatie met een lunch of high ...

maasplassen magazine - VVV Midden-Limburg

https://vvvmiddenlimburg.nl/sites/default/files/pdf_flipbook/maasplassen2019_nl_0.pdf

27 Boottochten en rondvaarten. 30 Luxe jachthavens en passantensteigers. 33 Voorzieningen. 34 Roermond: hotspot aan de Maasplassen. 34 VVV Winkel ...

Deel 1: SVK's in Vlaanderen - SVK Midden-Limburg

http://www.svkmiddenlimburg.be/files/Jaarrapport_2011_def.pdf

26 mei 2012 ... Deze bijkomende 6.000 SVK-woningen werden indertijd als een veel te ... 7. 3. Herzele. 35. 1. 5. 3. 13. 13. Kaprijke. 2. 2. Kluisbergen. 4. 1. 1. 2 ...

en Midden-Limburg - Kruisen en Kapellen

http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/index.php/download_file/view/373/161/

in Midden- en Noord-Limburg doen om het bestand aan kapellen en kruisen in Limburg in stand te houden: ... Jan Mintjens groef het cunet uit en het bestuur.