jaarverslag 2016 - Provincie Limburg

Het Provinciaal Veiligheidscomité. Limburg (PVL) – Provinciaal Comité. Limburg voor de Bevordering van de. Arbeid (PCBA) werkt rond veiligheid en welzijn op ...

jaarverslag 2016 - Provincie Limburg - Gerelateerde documenten

jaarverslag 2016 - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/pvl_jaarverslag_2016.pdf

Het Provinciaal Veiligheidscomité. Limburg (PVL) – Provinciaal Comité. Limburg voor de Bevordering van de. Arbeid (PCBA) werkt rond veiligheid en welzijn op ...

Toeristische trendrapportage Limburg 2015-2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_2015-2016.pdf

... toeristen in Limburg. Belang Duitse toerist in dagtoerisme groter. 31%. 41%. 2015. 2008 ... kerstmarkten in Limburg is dit goed te verklaren. Ook het aantal.

toeristische trendrapportage limburg 2016-2017 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_limburg_2016-2017.pdf

15.000 slaapplaatsen in Zuid-Limburg beschikt Maastricht over circa een derde en ... Een jeugdherberg is een accommodatie voor overwegend jeugdige gasten.

Winkelmonitor Limburg 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/213/winkelmonitor_limburg_2016.pdf

2 aug 2017 ... Winkelmonitor. Limburg. 2016. De Limburgse winkelmarkt in beeld ... Hier werd het voormalig tuincentrum (7.500 m² wvo) omgebouwd tot een ...

Natuurvisie Limburg 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/203/natuurvisie_limburg_2016.pdf

oude bossen met soorten zoals de zwarte specht, wespendief ... en eigenaren laten een deel van hun oogst op de grond wegrotten. Een oppervlakte van 100.

jaarverslag 2015 - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/pvl_jaarverslag_2015.pdf

22 mei 2018 ... Els Kerkhofs (ACV). Jan Staal (ABVV) vertegenwoordigers van de ... Halve maan Diest. Studienamiddag. Flexdesk: wetgeving en praktijk.

jaarverslag 2017 - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/pvl_jaarverslag_2017.pdf

(PVL)/Provinciaal Comité Limburg voor de. Bevordering van de Arbeid (PCLBA). Het was (is) de bedoeling om het engagement van de partners te vernieuwen, ...

jaarverslag 2014 - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/pvl_jaarverslag_2014.pdf

23 mei 2018 ... Katrien Van der Heyden, consultant Nesma Consulting bvba. Visie over de opleiding van de preventieadviseur in de toekomst. Jef Peuters ...

Jaarverslag gouverneur 2018 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/2337/jaarverslag_gouverneur_2018_digitaal.pdf

1 aug 2019 ... Mijn activiteiten kunt u als 'kroniek' vinden op www.limburg.nl/bestuur/commissaris-koning/kroniek-maand. Zie de QR-code hiernaast. 9 DEEL I.

Feitenoverzicht Provinciale Staten 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1821/feitenoverzicht_2016.pdf

Statenleden, samenstelling stand van zaken per 31-12-2016. PS-functie ... Akker, LLM MA J.P. van den, Maastricht; fractievoorzitter ... IronMan Maastricht.

Agenda Limburgse Woningmarkt 2016-2019 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1119/73168_definitieve_voortgangsrapportage_alw_najaar_2018.pdf

1 nov 2018 ... De woningvoorraad in Limburg is in 2017 toegenomen met circa 2.200 woningen ( 0,4%) en telt per. 1-1-2018 ... BLOESEM VAN HET ZUIDEN ...

Jaarverslag 2016 - Mariaziekenhuis Noord-Limburg

http://www.mznl.be/sites/default/files/mariaziekenhuis_jaarverslag_2016.pdf

... ziekenhuizen als succesvol samen (apotheek, ziekenhuishygiëne, labo, it-applica- ... Patiënt Ludo Schraepen (65) uit Hechtel: “Maandag werd ik geopereerd ...

Jaarverslag 2016 Hulpverleningszone Noord-Limburg - Brandweer ...

http://www.brandweerleopoldsburg.be/Brandweerverslag_2016.pdf

brandwacht tijdens heksverbranding en vuurwerk Leopoldsburg - gemeente participeert. - nieuwjaarsreceptie stad Lommel - gratis 3 blussers ontlenen.

Jaarverslag 2016 - Netwerk palliatieve zorg Limburg

http://www.npzl.be/files/jaarverslagen/NPZL_Jaarverslag_2016.pdf

28 maart 2017 ... Leopoldsburg. WZC Hoevezavel. Lommel. RH De Bekelaar. Lommel ... Kelchtermans Rik. 3570 Alken ... Vanbroeckhoven Mietsy 3920 Lommel ...

Atlas van kansen voor Zuid-Limburg en haar ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/217/atlas_van_kansen_zuid-limburg_en_haar_grensregios_incl_hasselt_nederlands.pdf

3 jan 2018 ... 4 De grensregio Zuid-Limburg, Tongeren, Hasselt, Luik en Aken. 35 ... voor basisvoorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels. Zonder.

Atlas van kansen voor Midden-Limburg, Viersen ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/217/atlas_van_kansen_midden-limburg.pdf

4 De grensregio Midden-Limburg, Viersen, Heinsberg en Maaseik. 35. 5 Werken ... restaurant krijgt één punt – een restaurant vermeld met een 'Bib Gourmand'.

Klimaat- adaptatie- plan Limburg 2017 - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/klimaat_klimaatadaptatieplan_2017.pdf

18 sep 2017 ... Adaptatie en mitigatie, een duo-baan / 8. 1.2. ... om de keuze zichtbaar te maken: Domein Bokrijk (Genk), provinciedomein Nieu- ... Om het pro-.

Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/beleid2018_gerits.pdf

Het aantal falingen nam met. 13 % af (0,2 % in Vlaanderen). Ook de Limburgse export doet het goed: een stijging van 6,8 %. We groeien sterker op eigen kracht.

Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2020 (def.) - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/2355/provinciaal_natuurbeheerplan_limburg_2020_def_.pdf

21 aug 2018 ... natuurbeheer zijn kaarten beschikbaar op het niveau van agrarische zoekgebieden/leefgebieden. In planologisch opzicht is het Limburgse ...

Vitaliteit Verblijfsrecreatie Limburg van meer ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/953/vitaliteitsscan_verblijfsrecreatie_limburg_volledige_rapport.pdf

draalt de kampeermarkt. De opgave is om schaarste te creëren zodat de markt ... mix van techniek en beleving. Van Gogh-Roosegaarde fietspad in Eindhoven.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1119/structuurvisie_wonen_zuid-limburg.pdf

visie op de woningmarkt, opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten Beek, ... manier waarop wordt omgegaan met die opgave en nieuwbouw kwalitatief ...

Beleidsplan Ruimte Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/ro_brl_focusnota.pdf

Limburg heeft een uitgesproken rol in Vlaanderen. Onze ligging zorgt ervoor dat we het schakelgebied zijn tussen de Vlaamse Ruit, de Euregio Maas-Rijn en het ...

Digitale samenleving Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1909/1902_1915_p037-001_provincie_limburg_eindrapport.pdf

(Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, ... http://www.uzleuven.be/nl/obesitaskliniek/gevolgen-van-obesitas#sociaal. ... Maastricht of Aken of Hasselt werkt zou.

Romeinse tijd in Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1061/romeinse_tijd_in_limburg.pdf

huishoudelijk gebruikte objecten (vaatwerk, meubelen, accessoires, etc.) ... Blerick, Kessel-Hout, Kessel-Eik en een mogelijke villa in Arcen en ... Zolad , Riemst.

milq De provincieraad van Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/griffie/reglementen/20191218_besluit_plot_tarieven_oefenhal.pdf

18 dec 2019 ... Gelet op de bevoegdheden van de provincieraad en de deputatie, zoals vastgelegd in het provinciedecreetX. Gelet op de wetten, koninklijke ...

Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/298/havennetwerkvisie_limburg_2030_041012.pdf

De havens in Limburg hebben de afgelopen jaren door het actieve beleid van ... De terminal 'haven van Genk' beschikt over een bulkhaven, waar jaarlijks 1,6 ...

Limburg goes climate neutral - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/leven/klimaatenmilieu/kllimaatneutraal_2012_aanpak_brochure_eng.pdf

agglomerates of Hasselt and Genk (approx. 40,000 homes); ... so that sustainable action becomes as natural as consumerism is today. To create a culture of ...

Provincie Limburg

https://www.arrivapdf.nl/web/file?uuid=35c142b2-7163-4537-a71d-cab2a02225cb&owner=af8aec32-6c73-47d5-af4d-f1553a2c3b77&contentid=5413

17 Nov 2017 ... Dieteren. Holtum. Asenray. Leeuwen. Kempen. Provincie. Limburg. 15 ... Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen ...

De oplossing - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/dierenwelzijn_zwerfkattenaanpak.pdf

De milieudienst geeft de melding door aan het dierenasiel. ✓ De medewerkers van het dierenasiel nemen dan met jou contact om ... Kinrooi: 089 70 03 00.

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR HAM ...

http://users.telenet.be/demeerval/afbeelding/vis%20reglement.pdf

ARRONDISSEMENT. HASSELT. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD datum: 03/10/2013 ... zonsondergang. •. Het gebruik van een ...

ANWB - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/3660/anwb_-_bijlage_1.pdf

21 maart 2019 ... provinciale wegen opnieuw in kaart te brengen. In 2012/2013 onderzocht de ANWB met een meetwagen de veiligheid van de provinciale ...

bacterievuur - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/landbouw_bacterievuur_folder.pdf

Bacterievuur - of in de volksmond perenvuur - is een plantenziekte die zonder tijdig optreden grote gevolgen kan hebben voor de Limburgse fruitteelt.

Convenant - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/369/convenant_stedelijke_ontwikkeling_valkenburg_aan_de_geul.pdf

23 feb 2017 ... Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul hebben voor het centrum ... Holland Casino en de vestiging van Thermae 2000.

Inspiratiegids - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/klimaat_inspiratiegidsduurzaamlokaalbeleidsplan2018-2024.pdf

8 maart 2018 ... Provinciaal Natuurcentrum: Johan Lambrix, 011 26 54 59, [email protected] 1. 77. © Johan Lambrix. © De Springplank Eversel ...

Starten met een CSA - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/landbouw_startersgids_csa_2018.pdf

Je ontvangt dan van het ondernemingsloket je uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers. Per vestiging ontvang je eveneens een ...

provincie: limburg - Tom Vandeput

https://www.tomvandeput.be/img/uploads/europa-dichterbij-limburg-dankzij-unieke-samenwerking-tussen-provincie-en-vleva.pdf

11 feb 2020 ... Limburgse stakeholders en gemeenten. Hiervoor wordt vandaag in het provinciehuis een EU-kerngroep geïnstalleerd”, aldus gedeputeerde.